4. redna seja IO SLS v Gotovljah v luči aktivnih priprav na evropske volitve

Gotovlje, 21. januar 2019 – Člani Izvršilnega odbora SLS in predsedniki zvez, klubov in podmladka so sinoči zasedali na 4. redni seji v Gotovljah pri Žalcu. V Žalcu je bil 29. februarja 1988 ustanovljen iniciativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je v uvodu poudaril, da je SLS po zadnjih javnomnenjskih raziskavah večine javnomnenjskih agencij stranka s povečano podporo in bi v primeru parlamentarnih volitev ponovno dobila parlamentarni status. Za ohranitev in okrepitev tega pozitivnega trenda je Podobnik izpostavil nujnost okrepitve SLS v številnih slovenskih občinah, kjer SLS ni ali je njena pristnost slaba. Zbrani so se po razpravi zavezali k aktivnemu delu in si razdelili delo po občinah.

Opravili so tudi daljšo razpravo na temo evropskih volitev, oblikovanja volilnega štaba in sprejeli Pravila o evidentiranju in določanju kandidatk in kandidatov Slovenske ljudske stranke za volitve v Evropski parlament na listi Slovenske ljudske stranke. Dosedanje aktivnosti so ocenili kot pozitivne in izrazito vzpodbudne.

Med temami, ki so se jih še obravnavali, je bila problematika tretje razvojne osi, za katero je SLS prepričana, da je potrebno čim hitreje izbrati optimalne rešitve na celotni trasi in zagotoviti pospešeno izgradnjo, saj je tretja razvojna os za številne občine eden od predpogojev za hitrejši gospodarski razvoj in dvig kakovosti življenja ljudi. V mesecu februarju bo v ta namen SLS sklicala srečanje vseh občinskih odborov SLS ob predvidenih trasah od Koroške oziroma slovensko-avstrijske meje do Bele krajine oziroma slovensko-hrvaške meje.

Profesor dr. Ludvik Toplak je dobil enotno podporo za predsednika Partnerstva za prihodnost. Predstavil je aktivnosti za formiranje odprte razvojno orientirane skupine ljudi s profesionalnim in moralnim statusom, ki bo sposobna oblikovati kakovostna stališča do vseh temeljnih vprašanj prihodnosti naše države in družbe. Med konkretnimi temami je izpostavil perspektivo za mlade, pomen enakih možnosti in problem premajhne občutljivosti slovenske politike za težave in stiske ljudi.

Za direktorja Politične akademije SLS je IO SLS na predlog predsednika stranke soglasno podprl prof. dr. Petra Pavla Klasinca.

Preneseno iz strani www.sls.si