Bog živi Slovenijo, Bog živi Slovenke in Slovence!

21. februar je mednarodni dan maternega jezika.

Mednarodni dan maternega jezika je spominski dan, katerega namen je spodbujanje spoštovanja lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po vsem svetu, kar je temelj za ohranjanje večjezičnosti ter jezikovne in kulturne raznolikosti. Jezik je živ organizem in se v času spreminja, zato je pomembno, da ga ves čas negujemo, se izogibamo tujkam, kadar je to mogoče, in se zavedamo, da brez maternega jezika tudi kot narod ne moremo obstati. To se je izkazalo vedno v prelomnih zgodovinskih trenutkih.

Deset plebiscitnih zapovedi za Slovence je bil letak, ki je bil del slovenske plebiscitne propagande na Koroškem leta 1920. Oblikovan je v načinu desetih božjih zapovedi, ki bi se jih morali Slovenci na Koroškem držati v odnosu do nemških sosedov in seveda pri odločitvi na plebiscitu. Četrta izmed desetih zapovedi se je glasila: Spoštuj svoj materin jezik, da boš na svoji zemlji svoj gospod, ne pa nemški hlapec!

V lanskem letu smo praznovali stoletnico združitve Prekmurja z matično domovino in tudi tega ne bi bilo, če ne bi prekmurski in prleški katoliški duhovniki in drugi pomembni posamezniki, med njimi tudi dr. Anton Korošec, s svojim delom ljudi spodbujali k poglabljanju ljubezni do maternega jezika.

V programu Slovenske ljudske stranke, ki je izšel v Buenos Airesu januarja 1990, in je bil v celoti izdelan v zdomstvu, je zapisano:

SLOVENSKI NAROD: Slovenski narod sestavljajo Slovenci po zavesti, hotenju in jeziku, pa tudi po lastnostih, ki jih dajejo rod, kultura, izročila, običaji ter skupna preteklost in skupna prihodnost, ne glede na kraj rojstva niti na to, ali žive na svoji zemlji ali v svetu, v okviru lastne republike ali drugih držav.

Dokler bomo imeli svoj slovenski jezik, si bomo lahko rekli Slovenci. Negujmo svoj jezik in ga cenimo.

Bog živi Slovenijo, Bog živi Slovenke in Slovence!

Preneseno iz strani www.sls.si