Darija Jamnik, predsednica GO SLS o Slovenski ljudski stranki v prihodnosti

Ob izvolitvi za predsednico Glavnega odbora SLS se najprej vsem zahvaljujem za izkazano zaupanje in podporo. Z vsemi si tudi v prihodnje želim dobrega sodelovanja ter povezovanja, zato se mi zdi prav, da se na kratko predstavim še tistim, s katerimi se še nismo uspeli srečati.

Živim na podeželju, v vasi  Virmaše pri Škofji Loki. Po izobrazbi sem magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, a zaposlena v računovodstvu, v gospodarski družbi. S politiko sem se bolj aktivno srečala pred šestimi leti, v času študija. Po seznanitvi z delovanjem stranke SLS na lokalni ravni sem se le-tej tudi pridružila.

Imam družino, ki mi zelo veliko pomeni, zato sem se za študij odločila šele, ko sta otroka odrasla. Danes sva z možem ponosna nanju, saj nama je uspelo na oba prenesti vse vrednote, ki sva jih že sama prejela od svojih staršev. Še vedno veliko pozornosti namenjamo glasbi; sama zadnjih nekaj let bolj poslušanju, kajti za aktivno sodelovanje ne najdem več časa. Po mojem mnenju mora biti družina tista zdrava osnovna celica družbe, katera se bo uspešno razvijala le v dobrem okolju.

SLS v prihodnosti vidim, kot močno stranko, ki bo znala prisluhniti, predvsem pa slišati ter ponuditi rešitve za številne težave, ki jih imamo v naši državi. Tokrat bom izpostavila le nekaj izmed teh.

Mladim moramo pomagati, da se bodo lahko osamosvojili in ustvarili družine z več otroki. Premalo se zavedamo, da imamo v državi velik primanjkljaj prebivalcev. V Sloveniji imamo negativni naravni prirastek in samo priseljevanje tujcev problema ne bo rešilo. Obenem moramo starejšim zagotoviti dostojno življenje doma ali v kakšni skupnosti oz. zavodu. H kvalitetnemu življenju bomo pripomogli tudi, če bomo namenili več pozornosti poljedelstvu, živinoreji in samooskrbi s prehrano. Kmetu moramo vrniti tudi spoštovanje ter omogočiti enak razvoj podeželja kot ga je deležno bolj urbano področje. Običajno pri rešitvi omenjenih (tudi neomenjenih) problemov naletimo na vprašanje financiranja, vendar je moje mnenje, da je najprej zato potrebno urejeno gospodarsko okolje in pravna država. Za krizo pravne države niso kriva pravila (čeprav je naša zakonodaja zelo obsežna in zapletena), ampak pomanjkanje integritete posameznika in posledično celotne družbe. Posameznik z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori, skladno z moralnimi normami in veljavnim pravom. In družba z integriteto je družba, ki jo sestavljajo takšni posamezniki. v kolikor v družbi primanjkuje integritete se razvija okolje primerno za korupcijo.

Oviro predstavlja tudi varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je v naši državi neenako, selektivno in neučinkovito. Ustrezna zakonodaja ter pravosodni sistem, ki deluje hitro in pravično, bosta ustvarila tudi stabilno poslovno okolje in le tako bo tudi gospodarstvo lahko bolj konkurenčno.

Zavedam se, da vseh težav, v katerih se trenutno nahaja naša država, ne moremo rešiti na kratek rok, zdi pa se mi zelo pomembno, da bomo pri vsem tem sodelovale povezovalno vse generacije. Kajti človek je bitje, ki je rojeno, da živi v skupnosti in ne vsak zase. Če samo pomislite, da če bi bili sami… kdo bi vas potem naučil govoriti, hoditi, igrati itd. Zato je zelo pomembno vaše sodelovanje, kot sodelovanje vsakega posameznika, ki se aktivno vključuje v delovanje stranke. Želim, da občinski odbori SLS povabite k sodelovanju tudi naše simpatizerje in celo bivše člane. Povabite jih, naj vam posredujejo kontakte, preko katerih jih bomo lahko obveščali o aktivnostih, ki jih bomo pripravili v prihodnosti. Sama se bom trudila, da bomo razvili pravo medsebojno povezovanje in sodelovanje, na sejah Glavnega odbora pa razvili razprave, ki se bodo zaključile s sklepi, katere bom potem s skupnimi močmi uresničevali. Vsak posameznik je res pomemben in tudi odločilen za določanje smeri, v katero se bo naprej razvijala naša stranka, predvsem pa država.

Še enkrat vsem hvala lepa in pogumno naprej!

Naslednja seja Glavnega odbora je predvidena sredi novembra 2019.

Vir: osebni arhiv

 

Darija Jamnik, mag.

Predsednica GO SLS

 

Preneseno iz strani www.sls.si