Delegacija SLS na delovnem obisku v evropskih institucijah

Bruselj, 5. februar 2019 – Delegacija Slovenske ljudske stranke se te dni mudi na delovnem obisku v Bruslju. Člani delegacije SLS so obiskali evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) v Evropskem parlamentu in se skupaj z njim udeležili Politične skupščine Evropske ljudske stranke (EPP), ki je med drugim obravnavala tudi aktualne politične izzive, kot je Brexit, pa tudi priprave EPP na volitve v Evropski parlament maja 2019. »EPP je vodilna politična stranka v Evropi in je najbolj zaslužna za napredek Evropske unije, vendar pa tudi najbolj odgovorna in se zato  se moramo vprašati, kaj je dobrega opustila, da je prišlo do novih resnih protislovij današnje EU, kot je izginjanje »srednjega razreda kot moralnega jedra družbe« in družbene stabilnosti, kar vse je posledica socialne diferenciacije«, je v imenu SLS predstavil stališče prof. dr. Ludvik Toplak. Izpostavil je tudi druga protislovja kot so: evropska varnost, beg možganov, demografski trendi, vključno s staranjem prebivalstva in izseljevanjem iz številnih podeželskih regij, zlasti v CSEE, korupcija, partitokracija nasproti demokraciji, notranje napetosti med regijami EU, ki so gospodarskega ali medkulturnega značaja itd. Meni tudi, da moramo uvesti v Evropi novo paradigmo; in sicer z načelom SUBSIDIARNOSTI (v gospodarstvu: razvoj od spodaj navzgor proti od zgoraj navzdol;  v politiki: demokracija proti strankokraciji; v etiki: novi humanizem in solidarnost proti socialni izključenosti).

Delegacijo SLS je na delovnem sestanku na sedežu EPP sprejel tudi predsednik EPP Joseph Daul, kjer so spregovorili o politični krajini v Evropi in Sloveniji ter o perspektivah za evropske volitve 2019, na katere se SLS intenzivno pripravlja. Podpredsednika SLS Modest Motaln in Franc Bogovič sta predsedniku EPP Daulu predstavila ključne programske poudarke novega vodstva SLS na čelu z Marjanom Podobnikom, kjer stranka daje v ospredje obrtnike, podjetnike in kmete, zavzemanje za večjo samooskrbo z lokalno pridelano hrano, s čemer SLS kot stranka podeželja deluje izrecno tudi v interesu meščanov; učinkovito izrabo lesa kot največje naravne surovine Slovenije, ter za celotni razvoj podeželja, tudi v smeri pametnih vasi, ki ga v Evropskem parlamentu in v Sloveniji vodi Bogovič.

Predstavniki delegacije SLS prof. dr. Ludvik Toplak, mednarodni tajnik SLS Janez Podobnik in predsednik INAK Primož Jelševar so obiskali tudi inštitut Martens Centre, ki je znanstveno raziskovalni inštitut EPP, in se srečali s predsednikom inštituta Mikulasom Dzurindo.

Sprejela jih je tudi evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc, kjer je beseda tekla o prihodnosti Slovenije v Evropski uniji. Član delegacije, prof. dr. Franc Pohleven, je predstavil pomembno lesno bogastvo, ki ga ima Slovenija, in je premalo izkoriščen, zato bi morali gospodarsko vizijo usmeriti  v predelavo lesa. Ta je namreč lahko z malo energije predelan v izdelke z visoko dodano vrednostjo. Predelava lesa pa se sklada z načeli trajnostnega razvoja in omogoča zeleno gospodarstvo s tem pa se borimo tudi proti podnebnim spremembam, saj v največji meri prispevamo k znižanju toplogrednih plinov. Komisarka Bulc je izrazila podporo prizadevanjem, da se sistemsko in na vseh ravneh podpira predelavo lesa in tako omogočili blaginjo Slovenje, temelječo na trajnostnem razvoju, za kar si temeljno prizadeva SLS.

Preneseno iz strani www.sls.si