Dr. Luj Šprohar, SLS: Invalidsko varstvo je potrebno urediti čimbolj mednarodno primerljivo

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami je predstavnik SLS za to področje, dr. Luj Šprohar, tudi sam invalid, podal naslednjo izjavo:

»Naša stroka se glede invalidskega varstva pogosto odloča preveč preko palca, preveč pavšalno. Razlog temu je pomanjkanje znanja ali izkušenj. Za optimalno ureditev invalidskega varstva bi morali med drugim spoštovati mednarodno kvalifikacijo okvar (ICF), ki natančno opredeljuje:

  1. Kaj je invalidnost?
  2. Kdo je invalid?
  3. Kakšne pravice izhajajo iz tega in kako priti do njih?«

SLS podpira stališča dr. Šproharja, ki je bil v preteklosti vodja Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in dolgoletni pomočnik direktorja Direktorata za ogrožene skupine na Ministrstvu za zdravje RS. Cilj SLS je, da se dobro delujoče in ustrezno urejene stvari na področju varstva invalidov ohranijo, neurejene pa izboljšajo oziroma uredijo, saj gre za veliko število ljudi, katerih ustrezno varstvo je ključen predpogoj za njihovo uspešno vključitev v družbo.

 

Preneseno iz strani www.sls.si