Drugi tir preko Ljubljane do Štajerske je mogoč, vendar Vlada RS o tem noče slišati

Ljubljana, 17. maj 2017 – V Slovenski ljudski stranki pričakujemo in zahtevamo od Vlade RS, da v najkrajšem možnem času na transparenten način izbere novo, obvoznemu koridorju konkurenčno traso drugega tira in prične z njeno izgradnjo.

Divača nikakor ni nujno optimalna stična točka med železniškima progama proti Italiji (5. evropski koridor) in proti Kopru. Slovenija mora pustiti prednost koridorju Koper–Ljubljana–Štajerska–Gradec. Pomislimo le na potrebe gospodarstva in delovna mesta vzhodno od Ljubljane. Ena osnovnih gospodarskih prednosti Slovenije je naša geostrateška lega. Ta je bistveno prispevala h gospodarskemu razvoju naše države in to smo Slovenci vedeli pred 160 leti, ko smo trase južne železnice znali planirati tako, da jo uporabljamo še danes. Danes pa znajo odgovorni načrtovati le to, kako se bo čimveč denarja zlilo v žepe njihovih tajkunskih prijateljev. Se nismo iz zgodovine ničesar naučili?

Ponavljamo nekaj razlogov proti obstoječi varianti drugega tira:

  • Nesprejemljivo strm potek sedaj izbrane variante 2. tira (predviden vzpon je 17 0/00, v Evropi pa se smatra, da naj maksimalni vzpon v tunelih ne bi presegel 12,5 0/00).
  • Nedorečena in zato nesprejemljiva finančna konstrukcija projekta.
  • Nedorečena trasa železniške proge Divača–Ljubljana, ki bi imela obvoznemu koridorju primerljive tehnične značilnosti.
  • Projekt je predrag, nadzor nad projektom je nejasen.

V vseh demokratičnih državah je standard, da se v politično odločanje predloži vsaj 3 variante (te se seveda ne nanašajo na odsek Koper–Divača, temveč Koper–Ljubljana). Ne Vlada RS ne Ministrstvo za infrastrukturo RS tega osnovnega demokratičnega standarda nista spoštovala.

Preneseno iz: www.sls.si