Glavni odbor SLS (GO SLS) odločno podprl ustanovitev pokrajin s ciljem zagotovitve skladnejšega razvoja Slovenije

Ljubljana, 5. november 2019 – Sinoči je v Ljubljani potekala seja GO SLS, na kateri so zbrani uvodoma pozitivno ocenili pripravo in potek protestnega shoda »Rešimo Slovenijo!«, ki je bil 10. oktobra 2019 v Ljubljani. SLS kot glavni organizator je s protestnim shodom, na katerem so dobile možnost predstavitve svojih problemov številne iniciative in organizacije, dokazala tako svoj organizacijski potencial, kot tudi široko sprejemljivost za različne skupine in  civilne iniciative, ki so organizirane s ciljem reševanja različnih konkretnih problemov. O nadaljnjih protestnih in drugih aktivnostih bodo organi SLS razpravljali in odločali na decembrski seji.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je v predstavitvi stališč do aktualnih političnih in drugih tem izpostavil pomen in polno podporo projektu regionalizacije Slovenije, saj je organiziranje pokrajin nujen pogoj, če želimo ustaviti vsesplošno centralizacijo in zagotoviti skladnejši regionalni razvoj Slovenije. V zvezi s problematiko napadov zveri v številnih delih slovenskega podeželja je predstavil pogovore s predstavniki nekaterih ruskih ustanov o možnostih odlova in prevoza dela nadštevilnih volkov in medvedov v Rusijo, ter možnost organiziranja regijskega parka v strnjenih snežniških in kočevskih državnih gozdovih, kamor bi lahko  preselili del populacije volkov in medvedov za potrebe znanstvenih raziskav in turizma. Ob tem je še enkrat pozval pristojno okoljsko in kmetijsko ministrstvo, da bolj odgovorno in hitreje pristopijo k reševanju problemov, s katerimi se soočajo ljudje v okoljih z zelo pogostimi napadi zveri. V nadaljevanju je izrazil priznanje državnim svetnikom SLS, ki so nosilci več zakonskih iniciativ, ki jih SLS skuša preko Državnega sveta RS (DS RS) pripeljati do obravnave v Državnem zboru RS (DZ RS). Tako je DS RS že podprl predloge sprememb kazenskega zakonika in zakona o mednarodni zaščiti, s katerimi bi Slovenija uspešno zaustavila prihod vse večjega števila nezakonitih migrantov v Slovenijo. V postopku so tudi predlogi sprememb zakona s področja javnih naročil, katerih cilj je zagotoviti pospešitev postopkov in izbor najugodnejših ponudnikov. Prav tako so v postopku spremembe zakona, ki bodo prejemnike denarne socialne pomoči za brezposelne zavezovale k opravljanju ponujenega dela.

GO SLS je po obsežni razpravi enotno podprl poročilo predsednika SLS in predstavljene vsebine.

 

 

Preneseno iz strani www.sls.si