Gorinška podprla mag. Aleksandra Boldin

Konjiškega župana Mirana Gorinška je ob njegovi ponovni kandidaturi podprla cenjena zgodovinarka in znana Konjičanka mag. Aleksandra Boldin. V podporo županu je zapisala:

Občina Slovenske Konjice je z županom Miranom Gorinškom v sodelovanju  z drugimi lokalnimi institucijami v skrbi za ohranjanje kulturno-zgodovinske dediščine uspešno sodelovala z  mnogimi uglednimi strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije ipd. Marsikateri konjiški projekt je bil na državnih in evropskih srečanjih s področja kulturne dediščine predstavljen kot primer dobre prakse za vzgled drugim. Tako Slovenske Konjice že vrsto let sodelujejo v vseslovenskem projektu Združenje Zgodovinskih mest Slovenije.

Plod dobrega sodelovanja je tudi primer Žičke kartuzije, kjer so župan in drugi vplivni Konjičani ter institucije združili prizadevanja v skupno dobro, da je Žička kartuzija ob njeni 850-obletnici postala kulturni spomenik državnega pomena. To se je odražalo tudi v odmevni prireditvi na državnem nivoju, ki so jo obiskali mnogi ugledni Evropejci in celo gostje iz Velike kartuzije iz Francije, od koder so okoli leta 1160 prišli kartuzijani in v tihi dolini Žičnice ustanovili kartuzijo. Danes se ta uspešna revitalizacija in sodelovanje različnih institucij in posameznikov kaže v množici obiskovalcev vseh generacij, kar je na nek način tudi dokaz, da je kulturna dediščina cenjena in pomembna sestavina naše postmoderne družbe.

Občina Slovenske Konjice je z županom Miranom Gorinškom kot pobudnikom sodelovala pri mnogih projektih, kjer smo v zavesti, da kulturno-zgodovinsko dediščino ohranimo za prihodnje rodove, izdali obsežne monografije: faksimile Konjiške dekanije, Adelma von Vay (z odmevnim 2-dnevnim mednarodnim simpozijem v NUK-u in Žički kartuziji), Konjice: 870 let prve pisne omembe, Zdenka Serajnik (s 3-dnevnim mednarodnim simpozijem na Dvorcu Trebnik, Oplotnici in Prihovi)

Naj bo v zavesti Mirana Gorinška tudi v nadalje prizadevanje za revitalizacijo kulturno-zgodovinske dediščine ter prispevanje k zavesti vseh, ki živijo na Konjiškem, da za bivanje pod soncem potrebujemo tudi kulturno-duhovne dobrine. Želim si, da bi skupna prizadevanja in sodelovanje z vključevanjem različnih strokovnjakov tudi v bodoče bogatila naš prostor, ki bo odprt za nove ideje in ustvarjanje.