Govor predsednika SKZ pri SLS Roka Sedmineka ob 29. obletnici ustanovitve SKZ, današnje SLS

Sevnica, 12. maj 2017

 

Spoštovani,

ko sem sam se odločal, kaj bom v življenju počel in kaj bom postal, je skupina mladih kmetov v moji domači občini Žalec gradila temelje Slovenske kmečke zveze, ki je na današnji dan pred 29 leti pokazala, kaj hoče in kam gremo. Pridružil sem se jim, prepričan, da gremo v pravo smer. Skupina kmetov je v Unionski dvorani s preprosto kmečko pametjo postavila temelje slovenske demokracije! Takrat so vedeli, da tako ne gre več naprej! Slovenska kmečka zveza si je na začetku prizadevala za odpravo hektarskega maksimuma, vrednote družinskih kmetij in ohranjanje slovenske krajine.

Danes, 29 let pozneje, te tri vrednote še vedno ostajajo nedorečene in ne v celoti izpolnjene. Slovenija dnevno pozidava najboljša kmetijska zemljišča, kar vidimo na primerih Magne Steyr, tretje osi avtoceste, drugega tira, vodnih zadrževalnikov … Pri pomenu družinske kmetije ni definirano, ali je to kapital družine in ali morajo vsi družinski člani živeti samo od kmetije. Zaradi teh dveh neurejenih statusov se spreminja in degradira pokrajina naše države, hkrati pa smo priča zmanjševanju samooskrbe, ki je bila zelo pomembna za osamosvojitev!

Danes, ko stopamo v 30. leto delovanja Slovenske kmečke zveze, menim, da je izvrstna priložnost, da opozorimo na nepravilnosti in spremenimo neučinkovito delovanje države v kmetijskem sektorju, saj bodo v nasprotnem primeru posledice občutile še naslednje generacije, resno pa bo ogrožena tudi suverenost Republike Slovenije! Enkrat za vselej moramo definirati družinsko kmetijo ter ji omogočiti pravično davčno in socialno okolje.  Na območjih s slabšimi pogoji za kmetovanje moramo omiliti državne zahteve in s tem dati možnost razvoju lastnih gospodarstev in priložnost nasledstvu tradicionalnih kmetij. Te so mnogo generacij ohranjale poseljenost naše države in s svojim delovanjem urejale tudi kulturno krajino – toda en pogoj moramo dodati: Tradicionalne družinske kmetije, ki so večgeneracijske, omogočajo prenos znanja, dajejo več delovnih sil na kmetiji, posledično pa omogočajo izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, različnih oblik turizma in tudi vse ostale kmetijske panoge, ki prinaša večjo dodano vrednost na  kmetijo! To posledično prinaša večjo ekonomsko storilnost ter socialno varnost!

Država mora definirati status aktivnega kmeta in dati razvojno usmerjene podpore tistemu, ki kmetuje, ki zemljo obdeluje in po svojih močeh prispeva na trg. Takšen, aktiven kmet je tisti, ki skrbi za lokalno samooskrbo in samooskrbo države! Podpore in subvencije naj bodo namenjene tistemu, ki obdeluje zemljo!

Še naprej moramo omogočati izobraževanje mladih kmetov ter spodbujati medgeneracijski prenos znanja, vendar vsega tega ne bomo zmogli, če se bo država še naprej obnašala tako neodgovorno in mačehovsko do slovenske zemlje! Vsega tega ne bomo dosegli, če se bo nadaljeval tak trend pozidave naših kmetijskih zemljišč! Priča smo pozidavi tisočletnih hektarjev rodne zemlje, na drugi strani pa nismo vzpostavili niti sto novih, zato si moramo prizadevati za trajnostno zaščito najboljše zemlje. Z zagotovitvijo sredstev za pridobivanje novih kmetijskih zemljišč imamo z današnjo mehanizacijo dobre možnosti da preprečimo nadaljnjo degradacijo in zaraščanje ter spremenimo zemljišča pod daljnovodi in resno vzpostavimo nova kmetijska zemljišča ter tako dvignemo stopnjo samooskrbe in kvadratne metre površin na prebivalca, ki so danes najmanjši v Evropski uniji in so pod nujnim minimumom. Politika se bo morala začeti zavedati, da je zemljo treba ohranjati, ne pa dajati tujcem in da bi bilo boljše, da svojo energijo usmeri v zelena delovna mesta! To so nujni ukrepi in želim si, da bo Slovenska kmečka zveza, današnja Slovenska ljudska stranka doživela in pomagala doseči preporod s svojim 30. letom!

Na koncu naj povem, da nas je v 29 letih zapustilo in odšlo s tega sveta veliko ustanovnih članov, med njimi tudi prof. dr. Franc Zagožen, oče Slovenske kmečke zveze, zato se jim želim danes zahvaliti za njihova dejanja, za vse, kar so storili za nas, za Slovenijo in za Slovensko ljudsko stranko.

Ponosen sem, da lahko vodim Slovensko kmečko zvezo pri SLS, saj je Slovenska kmečka zveza mati demokracije v Sloveniji! Obljubim, da jo bom tudi v prihodnje negoval!

***

Preneseno iz: www.sls.si