Izjava Marka Ciglerja ob volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije

Marko Cigler, podpredsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS in kandidat za volitve v svet KGZS, je pred volitvami v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije izjavil:

“Pri svojem delu v Svetu KGZS se bom na podlagi večletnih izkušenj, pridobljenih na vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu in kmetijstvu, trudil, da se bo zbornica kot institucija odločno zavzemala, da slovenski kmetje ne bodo delali zgolj za preživetje in pokrivanje fiksnih stroškov, temveč da se omogoči perspektiven razvoj slovenskega kmetijstva, podeželja in tudi večja socialna varnost članov kmetijskih gospodarstev.

Pomembno je, da ne obravnavamo kmetijstvo zgolj kot panogo, ampak se moramo zavedati širše vloge kmetijstva, ki s pomočjo vztrajnega slovenskega kmeta skrbi za obdelanost slovenske krajine, ohranjanje podeželja, kvalitetne pridelke in predvsem, za večjo samooskrbo.

Povrnimo slovenskemu kmetu zaupanje v KGZS, kar bomo dosegli z ambiciozno in strokovno naravnanostjo pri uresničevanju zastavljenih ciljev in posledično zagotovimo, da postane slovensko kmetijstvo ponos slovenskega podeželja, v dobro vseh državljanov Republike Slovenije.”