Izvršilni odbor SLS pozitivno ocenil evropske volitve in napovedal brezkompromisen boj proti vse hujši centralizaciji Slovenije

Ljubljana, 4. junij 2019 – Na sinočnji seji so člani IO SLS enotno ocenili nastop SLS na evropskih volitvah in ponovno izvolitev podpredsednika SLS Franca Bogoviča za evropskega poslanca kot uspeh, ki je tudi odlična osnova za nadaljnjo krepitev stranke. Pozitivno so ocenili odločitev za oblikovanje skupne liste SDS in SLS, na kateri sta kandidata SLS Franc Bogovič in Franc Kangler skupno prejela kar četrtino vseh preferenčnih glasov, s čemer je SLS odločilno pripomogla k zmagovitemu rezultatu skupne liste. Člani IO SLS so podprli nadaljnje sodelovanje na evropski, državni in lokalni ravni s SDS, pa tudi krepitev sodelovanja z NSi, saj so vse tri stranke članice Evropske ljudske stranke in jih povezujejo številne skupne vrednote.  Zavzeli so se tudi  za sodelovanje vseh slovenskih političnih strank, še posebej, ko gre za ključna razvojna vprašanja Slovenije, Slovencev in vseh državljanov.

Glavno pozornost so člani IO namenili zaskrbljujoči naraščajoči centralizaciji Slovenije.  Sklenili so, da se bo SLS z vsemi demokratičnimi sredstvi borila proti centralizaciji Slovenije in nadaljnjemu slabšanju kakovosti življenja na podeželju. Zavzeli so se za aktivno decentralizacijo Slovenije s podporo odpiranju novih delavnih mest na podeželju z vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, lesno predelovalnih obratov in vsestranskim spodbujanjem družinskih kmetij, družinskih obrti in podjetništva ter z ohranjanjem poštnih in bančnih poslovalnic ter izpostav državnih uradov. Ljudje na podeželju imajo tudi po ustavi zagotovljeno enako pravico do osnovnih storitev in primerljive kakovosti življenja. Zavzeli so se tudi za pospešeno vzpostavitev pokrajin kot pomembnega koraka za zagotovitev skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije.

IO SLS je podprl napovedan protest kmetov zaradi nevzdržnega stanja, ki ga povzroča preštevilna populacija divjih zveri, ki napada domače živali in vse bolj tudi ogroža ljudi na podeželju.

IO SLS je ponovil zahtevo, da se vzpostavi popoln nadzor na slovenski južni meji za preprečitev naraščajočih nezakonitih migracij ter se tako zaščiti prebivalce ob meji, ob migracijskih poteh ter zagotovi večja varnost v Sloveniji nasploh. Zahtevali so tudi takojšno povrnitev škode, ki jo ljudem povzročajo nezakoniti migranti.

IO SLS je podprl peticijo za slovenski jezik, ki so jo pred dnevi predstavili številni ugledni slovenski pisatelji in druge javne osebnosti. V njej izražajo skrb za prihodnost slovenskega jezika zaradi mačehovskega odnosa države do slovenščine. SLS podpira zahteve podpisnikov in se pridružuje pozivu za aktivno angažiranje za ohranitev in razvoj slovenščine na vseh področjih življenja.

 

 

Preneseno iz strani www.sls.si