Izvršilni odbor SLS soglasno: Drugi tir skozi Ljubljano do Štajerske

Ljubljana, 5. maj 2017 – Izvršilni odbor SLS je na svoji 14. redni seji soglasno sprejel predloge dr. Andreja Umka, vodje strokovnega sveta pri predsedniku SLS, o problematiki izgradnje 2. tira, s katerim zamujamo že preveč let.

Slovenska ljudska stranka se zavzema za čimprejšnjo izgradnjo sodobne in konkurenčne železniške povezave Kopra in Luke Koper z zaledjem. S tem projektom že preveč zamujamo, za kar je v veliki meri odgovorna sedanja Vlada RS. Sedaj predlagani »2. tir« ne predstavlja mednarodno konkurenčne povezave Kopra in Luke Koper z namembnimi/izvornimi destinacijami blaga, ki se pretovarja v Luki Koper. Od Vlade RS pričakujemo in zahtevamo, da v najkrajšem možnem času na transparenten način izbere novo, obvoznemu koridorju konkurenčno traso in prične z njeno izgradnjo.

Razlogi za to so:

 • Divača nikakor ni nujno optimalna stična točka med železniškima progama proti Italiji (5. evropski koridor) in proti Kopru.
 • Po sedanjem projektu pride »2. tir« v Divači na železniško progo, ki ni bila bistveno posodobljena od sredine 19. stoletja. Ostaja vprašanje kdaj in če sploh kdaj bo proga Divača – Ljubljana (RFC 5 koridorja) posodobljena na evropsko primerljive hitrosti.
 • Divača kot stična točka slovenskega in italijanskega železniškega omrežja je bila izbrana pred več kot 20 leti. Od takrat so se gospodarske, politične in prometne razmere v Sloveniji in sosednjih pokrajinah bistveno spremenile (širitev EU, ki je vključevala Slovenijo, Schengen, prevzem Evra, izgradnja obvoznega koridorja Udine – Beljak – Celovec – Gradec, izgradnja hitrih železnic v EU, itd.). Vse to zahteva ponoven študij variant vsaj odseka Ljubljana – Koper/Italija) in izbora v sedanjih pogojih optimalne variante.
  •   Nesprejemljivo strm potek sedaj izbrane variante »2. tira« (predviden vzpon je 17 0/00 , v Evropi pa se smatra, da naj maksimalni vzpon v tunelih ne bi presegel 12,5 0/00).
  •  Nedorečena in zato nesprejemljiva finančna konstrukcija projekta.
  • Nejasen nadzor nad projektom

Ena osnovnih gospodarskih prednosti, ki jo Slovenija ima, je njena geostrateška lega. Ta je bistveno prispevala k gospodarskemu razvoje naše države od izgradnje Južne železnice naprej. SLS se odločno zavzema, da Slovenije naredi vse, da to svojo primerjalno prednost vsaj ohrani. Zato od Vlade RS pričakujemo:

 1. Koncept modernizacije slovenske železniške mreže in umestitev hitre železnice na evropskem koridorju Barcelona – Kijev v prostor.
 2. Prednost mora biti dana koridorju Koper – Ljubljana – Štajerska – Gradec. Njegove tehnične karakteristike morajo biti vsaj enake, če ne boljše, kot na obvoznem koridorju.
 3. Koridor Karavanke – Ljubljana – Hrvaška je gospodarsko manjšega pomena. Na njem je potrebno izenačiti karakteristike z železniško progo preko Visokih Tur.
 4. Koncept modernizacije lokalnih železniških povezav.
 5. Vzdržano finančno konstrukcijo za modernizacijo slovenske železniške infrastrukture.

Preneseno iz: www.sls.si