Javno pismo poslankam in poslancem Državnega zbora RS

Slovenska ljudska stranka je danes na poslanke in poslance Državnega zbora RS naslovila javno pismo, v katerem jih sprašuje,  za koliko lokalnih cest in druge infrastrukture bo oropano podeželje s takšnim proračunom, in jih poziva, naj pri ponovnem glasovanju o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 glasujejo PROTI.

 

Poslanke in poslanci DZ RS

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 29. november 2019

 

Zadeva: Javno pismo poslankam in poslancem Državnega zbora RS v zvezi z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, za koliko lokalnih cest in druge infrastrukture bo oropano podeželje s takšnim proračunom?

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 gre v direktno škodo občank in občanov. Po kateri logiki Vlada RS sklepa, da zna z denarjem upravljati bolje kot lokalne skupnosti? Ne pustite se zavesti tistim, ki ne razumejo in ne upoštevajo njihovih potreb. Občanke in občani bi si prav tako kot župani in občinski sveti želeli, da bi bila povprečnina vsaj toliko visoka, da bi zadoščala za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti, ki jih je občinam naložila država. A žal se zdi, da Vlada RS za potrebe občank in občanov, še posebno tistih na podeželju, ki imajo že tako ali tako v izhodišču težje pogoje, nima posluha.

Državni svet RS, v katerem je osem svetnikov Slovenske ljudske stranke, je izglasoval odložilni veto na zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti.

V zahtevi za izglasovanje odložilnega veta so zapisali, da je določitev višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega financiranja lokalne samouprave, saj ne zadošča za pokrivanje stroškov opravljanja zakonskih nalog občin, nesprejemljiva.

Pozivamo vas, spoštovani poslanci, da ne glede na to, kateri politični opciji pripadate, podprete stališče Državnega sveta RS in pri ponovnem odločanju o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 glasujete proti predlaganemu zakonu. Prosimo vas tudi, da Vladi Republike Slovenije pojasnite pomen lokalnih skupnosti za razvoj vseh predelov Slovenije, še posebno podeželskih občin.

Slovenija se s takšnim predlogom še vedno pospešeno centralizira, čeravno je dokazano, da znajo Občine vsak evro odlično oplemenititi v dobro vseh občanov in občan, državljank in državljanov Republike Slovenije.

 

Predsednik Slovenske ljudske stranke

Marjan Podobnik l.r.

Preneseno iz strani www.sls.si