Kemis se ne sme ponoviti!

Ljubljana, 31. maj 2017 – Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: »Treba je narediti vse, da se nesreče, kot je bil požar v Kemisu, preprečijo. Če je treba zaostriti nadzor, ali je treba uzakoniti avtomatsko gašenje ali 24-urno varovanje, naj to storijo. Posledice tega požara so uničile del slovenske zemlje, onesnaženi so vodni viri, ogroženo je zdravje ljudi in živali. Pričakoval bi hitrejši in predvsem bolj usklajen odziv države, poleg tega pa za prebivalce jasne odgovore o tem, točno katere snovi so našli v kakšnem radiju od nesreče in kdo bo kril stroške, ki jih bo npr. kmetom povzročilo ravnanje v skladu s prejetim obvestilom o ločenem shranjevanju krme, ki bo morala biti uničena, in prestavljanje živine na druge pašnike. To ne sme biti strošek vrhniških kmetov!«

Četrta industrijska revolucija s sodobnimi avtomatiziranimi rešitvami zmanjšuje tveganja za napake

Postavlja se vprašanje, kako je lahko do požara s tako katastrofalnimi posledicami za okolje sploh prišlo. Zakaj Kemis, katerega osnovna dejavnost je bilo ravnanje z nevarnimi odpadki, ni imel nameščenega sistema avtomatskega gašenja s peno? Je podjetje obratovalo, ne da bi odgovorni projektanti in upravljalci ravnali v skladu s sodobnim obvladovanjem rizikov? Četrta industrijska revolucija s sodobnimi avtomatiziranimi rešitvami zmanjšuje tveganja za napake, npr. z vpeljavo pametnih nadzornih sistemov. Slovenija mora stopiti v korak s časom in vpeljati sodobne rešitve, da zmanjša verjetnost prihodnjih okoljskih katastrof, ki bi se jih dalo preprečiti.

Včeraj je 132 kmetov v radiju 1,6 km od požara prejelo obvestila s priporočili za ravnanje, kjer je med drugim navedeno, da morajo krmo za živino iz tega območja zaradi povišane prisotnosti dioksinov v vzorcih, vzetih 200 m od nesreče, skladiščiti posebej, živino pa tudi prestaviti na bolj oddaljene pašne površine. Kljub zagotovilom, da naj večjega onesnaženja okolja ne bi pričakovali, se postavlja vprašanje, kako je lahko okolje, ki ni primerno za živino, primerno za ljudi. Vzorčenje zemlje, mleka in krme naj bi bilo ponovljeno, vendar je svetnik SLS Pavel Oblak skupaj z drugimi svetniki zahteval, da preiskave opravijo neodvisni laboratoriji.

Vrhniški svetnik SLS Pavel Oblak za umik Kemisa z Vrhnike

Na izredni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika je sinoči svetnik SLS Pavel Oblak skupaj z drugimi svetniki zahteval sanacijo okolja po požaru v Kemisu in neodvisne laboratorijske preiskave vzorcev, saj so, kot pravi, na Vrhniki zaradi izogibanja pristojnih državnih institucij, da bi podale konkretne odgovore, izgubili zaupanje vanje. Opozoril je tudi, da je v dveh tednih od požara podjetje nadaljevalo z nedopustno prakso zbiranja odpadnih snovi, kljub temu, da ni primernega prostora za njihovo skladiščenje. Svetniki so sprejeli sklep, da se za Kemis umakne z Vrhnike v bolj primerno okolje, kjer ne bo ogrožalo prebivalstva in vodnih virov.

Preneseno iz: www.sls.si