Klub županov pri SLS odločno za enakomeren regionalni razvoj

Ljubljana, 3. april 2019 – V Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji je včeraj potekala prva seja Kluba županov pri Slovenski ljudski stranki. Na seji je bil prisoten tudi predsednik stranke Marjan Podobnik in po konstituiranju Kluba županov, ki mu predseduje župan občine Litija Franci Rokavec, je razgovor potekal o aktualnih zadevah pri delovanju stranke SLS in pripravah na evropske volitve. Prisotni župani in podžupani so se dotaknili aktualnih zadev na področju lokalne samouprave.

Klub županov  podpira odločitev GO SLS za nastop na skupni listi SDS in SLS na evropskih volitvah, ker prav skupna lista zagotavlja, da bodo  interesi za skladen razvoj podeželja in mesta dejansko slišani.

V nadaljevanju je potekal razgovor z ministrom za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztokom Puričem  in vodjem Urada za kohezijsko politiko Bojanom Suvorovom. Župani so izpostavili predvsem problematiko  velike nedostopnosti črpanja EU sredstev v tej finančni perspektivi. Manjši popravek je bil sicer storjen  z  ukrepom (overkomitment), kjer bodo občine z dogovorom regij uspele pridobiti vsaj nekaj EU  sredstev tudi za infrastrukturne projekte.  Prav zato so  župani podali  zahtevo ministru dr. Iztoku Puriču, da se v prihodnji perspektivi 2021 -2027 država prednostno približa ljudem s tem, da v Operativnem programu da  prednost izgradnji nujno potrebnih  infrastrukturnih projektov (vodovodi, kanalizacije, prostori za predšolsko  in šolsko vzgojo, športni infrastrukturi,  kulturni dediščini….).

Klub županov predlaga, da služba vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo povabi k delu delovne skupine za pogajanja v novi finančni perspektivi 2021-2027  tudi predstavnike županov iz obeh kohezijskih  regij.

Franci Rokavec

Predsednik kluba županov pri SLS

Preneseno iz strani www.sls.si