Klub županov SLS odločno za vzpostavitev pokrajin kot druge stopnje lokalne samouprave

Ljubljana, 27. oktober 2019 – Včeraj je na Igu potekala seja Kluba županov SLS. Največ pozornosti so namenili problematiki financiranja občin, pri tem so izrazili razočaranje nad odnosom vlade do lokalne samouprave ter zahtevali 100 % državno pokritje tistih stroškov občine, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti občin. Za SLS je nesprejemljivo, da v času najugodnejših finančnih razmer vlada ni pripravljena zagotoviti tako imenovane glavarine 668 eur na prebivalca, ampak samo 573,5 eur. To pomeni, da bo marsikatera obnova cest, vrtcev, vodovodov in ostalih investicij ostala neizpeljana, čeprav bi bila nujno potrebna. Zato Klub županov SLS podpira vseslovenski protest 10. oktobra 2019 v Ljubljani in poziva ljudi, ki se zavedajo škodljivosti nezadostnega financiranja občin, da se množično udeležijo protesta.

Klub županov SLS odločno podpira vzpostavitev pokrajin kot druge stopnje lokalne samouprave, saj brez tega ni realno pričakovati decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije. SLS se zavzema za prenos pristojnosti in znatnih sredstev iz državnega proračuna na regionalni nivo, prenos pristojnosti za izdajo gradbenih dovoljenj pa na občinski nivo.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je župane seznanil s stališči stranke glede volilnega sistema, da bo skladen s slovensko ustavo. Zbrani so podprli prizadevanja SLS za uvedbo nemškega kombiniranega dvokrožnega volilnega sistema, ki zagotavlja maksimalen vpliv volivca na izbiro poslancev, hkrati pa se proporcionalno delijo mandati med političnimi strankami, kar omogoča vstop v parlament večjemu številu političnih strank kot pri večinskem volilnem sistemu.

Preneseno iz strani www.sls.si