Koronavirus v Sloveniji postaja tudi vprašanje prehranske varnosti

SLS predlaga Vladi RS takojšnjo pripravo in sprejem kriznega zakona za popolno razbremenitev kmetov in drugih pridelovalcev hrane s ciljem povečanja samooskrbe

 

Ljubljana, 24. februar 2020 – V SLS z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi širitve koronavirusa v Italiji in nevarnosti, ki smo jim zaradi tega dodatno podvrženi tudi v Sloveniji. Zaskrbljujoča je odsotnost celovitega obveščanja in usmerjanja javnosti s strani Vlade RS, kar žal kaže na veliko nepripravljenost slovenske države na take razmere.

V SLS še posebej opozarjamo na vidik prehranske varnosti, saj v primeru zaprtja meja in splošne karantene lahko pride do hitrega pomanjkanja hrane v Sloveniji. Zato v SLS predlagamo, da Vlada RS nemudoma sprejme krizni zakon za popolno administrativno in drugo razbremenitev kmetov ter drugih pridelovalcev hrane, s ciljem, da bi čimbolj povečali pridelavo in predelavo hrane in s tem povečali samooskrbo s hrano v Sloveniji.   

V SLS verjamemo, da so razmere z ogroženostjo koronavirusa razlog za to, da se stopi skupaj, da se povežejo strokovne moči v državi, intelektualni potenciali in da vsi državni resursi delujejo optimalno v korist ljudi.

Prepričani smo, da bi ustrezen krizni zakon za pomoč in spodbudo slovenskim kmetom in drugim pridelovalcem hrane spodbudil množično pridelavo hrane tudi v okoljih z omejenimi dejavniki. SLS je vselej opozarjala na potrebo po pavšalni obdavčitvi do določene višine, kar bi spodbudilo tudi male in srednje velike kmete, da bi v celoti izkoristili svoje možnosti za pridelavo hrane.

Zaradi bližajoče se pomladi in rastne dobe bi informacija o davčnih in drugih administrativnih razbremenitvah, pavšalni obdavčitvi in drugih stimulacijah spodbudila tisoče malih in srednje velikih kmetov k pridelavi ali povečani pridelavi ter predelavi kakovostne domače hrane. V primeru ustrezne razbremenitve kmetov lahko že za bližnjo prihodnost povečamo pridelavo hrane in s tem povečamo samooskrbo s hrano v Sloveniji, kar bo še posebej pomembno v primeru zmanjšanega uvoza hrane, zaprtja meja in morebitne splošne karantene. Predvsem pa bi bili s tem ustrezno pripravljeni za prihodnje podobne situacije, v katerih se posebno pokaže pomen samooskrbe s hrano in prehranske varnosti.

Zaskrbljujoče je tudi siceršnje pomanjkanje avtentičnih informacij s strani Vlade RS glede dostopnosti zaščitnih mask, varstveno zaščitnih informacij, informacij zdravstvenim delavcem, šolam, vrtcem, trgovcem itd.

Od Vlade RS pričakujemo in zahtevamo, da nemudoma začne celovito in transparentno obveščati javnost o vseh vidikih ogroženosti s koronavirusom v Sloveniji in o ukrepih, ki jih je že in ukrepih, ki jih namerava sprejeti.

Preneseno iz strani www.sls.si