»Mandat brez SLS v parlamentu je za kmete izgubljen mandat«

Ljubljana, 29. julij 2020 – Predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Koroške, koroška Slovenca Hans Mikl, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške in Štefan Domej, dolgoletni uspešni vodja in zbornični odbornik južnokoroških kmetov, sta številnim članom Slovenske kmečke zveze (SKZ) pri SLS, Društva SKZ ter drugim sedanjim funkcionarjem in bodočim kandidatom na volitvah za organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) predstavila delovanje koroške in avstrijske Kmetijsko gozdarske zbornice ter učinke njenega delovanja za kmete in celotno podeželje.

Včeraj se je kljub lepemu vremenu in času žetve, v Ljubljani zbralo preko štirideset predstavnikov SKZ pri SLS, Društva SKZ, Kmečke liste in Sindikata kmetov Slovenije, kjer so prisluhnili koroškima Slovencema Hansu Miklu in Štefanu Domeju, ki sta se kljub žetvi na njunih domačih kmetijah odzvala vabilu Slovenske kmečke zveze ter predstavila delovanje in rezultate delovanje koroške in avstrijske Kmetijsko gozdarske zbornice. Hans Mikl je ob tem poudaril pomen kakovostne organiziranosti kmetov in potrebno sodelovanje pri zavzemanju za izboljšanje materialnega in siceršnjega statusa kmetov. Povedal je tudi, da že mnoga desetletja prihaja kmetijski minister v avstrijski vladi iz vrst članov njihove zbornice, kar je seveda eden od temeljev odličnih rezultatov delovanja zbornice.  Eden od sodelujočih je tu spomnil na besede pokojnega Ivana Omana, da je vsak mandat brez Slovenske ljudske stranke (SLS) v slovenskem parlamentu in vladi za slovenske kmete izgubljen mandat. Zadovoljstvo kmetov z delovanjem koroške in avstrijske Kmetijsko gozdarske zbornice se vidi tudi v praviloma preko 50 % volilni udeležbi na volitvah v organe zbornice, kar večkratno presega udeležbo na slovenskih zborničnih volitvah. Navezal se je tudi na slovenske razmere in izrazil začudenje, da v zadnjih letih slovenski kmetje niso podprli svoje stranke z njeno kmečko zvezo niti do te mere, da bi prišla v parlament in preko tega tudi imela možnost predlagati kmetijskega ministra v slovenski vladi.

Štefan Domej je predstavil zgodovino delovanja in uspešnega zavzemanja južnokoroških slovenskih kmetov v Avstriji za čim boljšo zastopanost v Kmetijsko gozdarski zbornici avstrijske Koroške. Trenutno imajo med 36. svetniki, kar 4 svoje predstavnike in tudi direktorja g. Mikla. Poudaril je tudi pomen močnega zastopstva slovenskih kmetov v zbornici za ohranitev in krepitev slovenstva na avstrijskem Koroškem, posebej v krajih, ki so bili do nesrečnega plebiscita pred 100 leti del slovenskega ozemlja in so Slovenci še dolgo kasneje predstavljali večino prebivalstva. V zvezi s pripravo obeležitve 100 letnice koroškega plebiscita je zato opozoril, da za Slovence v Avstriji to ni praznik, katerega bi se ga veselili, ampak spomin na nesrečni dogodek, po katerem se je začela in se še nadaljuje asimilacija Slovencev. Zato je toliko pomembneje, da Slovenija po različnih poteh, tudi s sodelovanjem na področju kmetijstva in razvoja podeželja, čim bolje sodeluje z različnimi slovenskimi organizacijami na Koroškem, Štajerskem in drugje, kjer živijo tudi Slovenci.

V nadaljevanju so zbrani gostoma postavili številna vprašanja, kjer se je pri njunih odgovorih pokazalo odlično poznavanje ne le avstrijskih, pač pa tudi slovenskih razmer.

Ob koncu se je predsednik SLS Marjan Podobnik gostoma zahvalil za njuno predstavitev in sodelovanje na dogodku, ki je bil organiziran dva meseca pred zborničnimi volitvami, ki bodo v Sloveniji 30. septembra in 4. oktobra 2020. Zahvalil se jima je tudi za njuno podporo prizadevanju SLS, da bi  vlada in drugi odgovorni odločneje pristopili k reševanju akutnih problemov v številnih panogah slovenskega kmetijstva in da bi prišlo tudi do nujno potrebnih zakonskih sprememb s ciljem, da bi mladi ostajali na podeželju, da bi slovenski kmetje lahko zagotovili polno samooskrbo s hrano ter da bi slovensko podeželje tako ostalo poseljeno in obdelano.

Preneseno iz strani www.sls.si