Na prvem Ljudskem srečanju v Mariboru visoka udeležba in odlično vzdušje članov in simpatizerjev SLS

Maribor, 14. december 2019 – Danes je ob visoki udeležbi in odličnemu vzdušju v Mariboru potekalo prvo Ljudsko srečanje, na katerem so zbrane nagovorili predsednik SLS Marjan Podobnik, podpredsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič in drugi predstavniki vodstva SLS, Franc Kangler iz Nove Ljudske stranke, s katero bo SLS oblikovala skupno listo za prihodnje volitve, ter zunanji podporniki SLS.

Osrednji temi prvega Ljudskega srečanja sta bili prizadevanje za vzpostavitev pravne države in zavzemanje za skladnejši regionalni razvoj, kot dva temelja za uspešno izkoriščanje razvojnih potencialov Slovenije.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je v nagovoru posebno izpostavil pomen sodelovanja in povezovanja vseh, ki so pripravljeni sodelovati pri reševanju konkretnih problemov ljudi. Zaključil je z mislijo blaženega Antona Martina Slomška, ki je na koledarju SLS za leto 2020: »Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen«.

Pred osrednjim delom mariborskega srečanja sta potekala volilna občna zbora Slovenske kmečke zveze pri SLS, kjer je bil za predsednika izvoljen Rok Sedminek iz Spodnje Savinske doline, in Društva SKZ, kjer je bil za predsednika izvoljen Miroslav Kosi iz Ormoža. Na obeh občnih zborih je bil izpostavljen pomen poenotenja delovanja kmetov in vseh drugih, ki izhajajo iz SLS in delujejo v različnih kmečkih in podeželskih organizacijah, v korist slovenskih kmetov, slovenskega podeželja in s tem tudi v korist celotne Slovenije. Izpostavljena sta bila tudi pomen prizadevanja za večjo samooskrbo s hrano in pomen povečanja predelave slovenskega lesa za doseganje čim večje dodane vrednosti.

Preneseno iz strani www.sls.si