Nujno je zagotoviti ustrezno usposobljenost šolnikov za delo z otroki s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni pouk

Ljubljana, 4. junij 2021V SLS se zavzemamo za sistematsko usposabljanje učiteljev in drugih vključenih v izobraževalni proces za delo z otroki s posebnimi potrebami. To izobraževanje pa mora biti tako dodiplomsko kot tudi nadaljnje profesionalno izobraževanje in usposabljanje (delavnice, seminarji, nadgrajevanje znanja, redno predstavljanje novih možnosti in podobno, izmenjava mnenj z drugimi strokovnjaki doma in v tujini).

V Ustavi RS je zapisano, da imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Po Zakonu o osnovni šoli in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je pravica otrok s posebnimi potrebami, da obiskujejo redne osnovne šole. S tem se zasleduje cilje enakih možnosti ob hkratnem upoštevanjem različnih potreb otrok.

Poleg tega, da so otroci s posebnimi potrebami oz. invalidnostmi po najboljših močeh vključeni v reden pouk, pa mora biti zagotovljeno tudi visokokakovostno posebno izobraževanje za tiste otroke, ki iz zdravstvenih razlogov v reden pouk ne morejo biti vključeni.

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtujljivo pravico otrok do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. To pravico imajo tudi otroci s posebnimi potrebami. A ne glede na podpisane mednarodne dokumente in domačo zakonodajo, se pri uresničevanju teh pravic še vedno pojavljajo ovire, kar je nedopustno.

Še vedno so pogosti strokovni delavci v rednih šolskih ustanovah, ki menijo, da ne morejo sprejeti otrok z izrazitejšimi posebnimi potrebami, ker z njimi ne znajo delati in nimajo ustreznih učnih razmer. Nezadostna usposobljenost učiteljev in drugih vključenih v šolske procese pa je pogosto neustrezna tudi v primeru dela z otroci z manjšimi odstopanji, kot so recimo disleksija, Asperger, hiperaktivnost, naglušnost, delna slepota in podobno.

Z namenom izpolnjevanja vsebine temeljnega dokumenta slovenske države, mora država zagotoviti sredstva za materialne vire (ustrezno okolje, učni in tehnični pripomočki), kot tudi za strokovno pomoč osebam, ki izvajajo izobraževalni proces. Hkrati pa vzpostaviti sistem za preverjanje doseganja standardov.

Preneseno iz strani www.sls.si