Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, ti iskreno čestitamo

Spoštovana bralka, spoštovani bralec teh besed!

Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, ti iskreno čestitamo in ti želimo prijetno, radostno in ponosno praznovanje.

Kot smo zapisali že v preteklosti in lahko ponovno ponovimo: Slovenci smo po številu majhen narod in moramo zato še posebej skrbno ohranjati in razvijati nacionalno kulturno bogastvo, slovensko besedo in drugo snovno ter nesnovno kulturno dediščino. Z ohranjanje le-te smo soodgovorni prav vsi, tudi ti. Glede na dosežke na področju kulture lahko rečemo, da smo velik narod, in smo lahko na to upravičeno ponosni.

Ob prazniku slovenske kulture  ti čestitamo in želimo vse dobro tudi z našo skupno pesmijo:

Slovenec sem,
tako je mati djala,
ko me je dete pestovala;
zatorej vem;
Slovenec sem;
zatorej dobro vem:
Slovenec sem!
(Gustav Ipavec)

Preneseno iz strani www.sls.si