Ob Svetovnem dnevu čebel iskreno čestitamo vsem slovenskim čebelarkam in čebelarjem

Ljubljana, 20. maj 2020 – Namen svetovnega dneva čebel je tudi osveščanje javnosti o tem, da moramo vsi skupaj, tudi v prihodnje delovati tako, da bomo čebele ščitili in skrbeli za to, da ne bodo ogrožene. Vsak kot posameznik lahko zaseje kakšno medovito rastlino, pazimo na to, da kosimo travnike  šele po cvetenju, zmanjšamo uporabo pesticidov, ki čebelam škodijo, pa tudi tako, da kupimo med odlične kakovosti od slovenskega proizvajalca medu.

Resda je veliko dejavnikov, ki vplivajo na pridelek. Vse od dela kmečkih rok, do odrekanj počitnicam v poletju in neugodnih vremenskih pojavov… Dejstvo pa je, da brez pridnih čebelic, opraševalk rastlin, ki so življenjsko pomembne za našo prehrano, za naš obstoj, ne zmoremo.

»Zaradi svojega izjemnega pomena za življenje na našem planetu, za sposobnost tudi naše samooskrbe z doma pridelano kakovostno zdravo hrano, je prav, da so čebele končno dobile poklon sveta v svojem prazniku. 20. decembra 2017 je generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku, na predlog Slovenije, ki je bila oblikovana na pobudo Slovenske čebelarske zveze, 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Ta razglasitev je bila izjemen diplomatski uspeh za našo državo, ki je bila rezultat skupnih in enotnih slovenskih prizadevanj različnih političnih deležnikov na različnih ravneh dela, tako na slovenskem, evropskem, kot svetovnem parketu. Sam sem v postopku razširjanja slovenske pobude za razglasitev Svetovnega dne čebel in pridobivanja njenih podpornikov v EU tedaj aktivno sodeloval in organiziral tudi predstavitev pobude slovenskih čebelarjev na Odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), katerega član sem bil tudi v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta, ko je ta akcija potekala,« je poudaril podpredsednik SLS in poslanec v evropskem parlamentu, Franc Bogovič.

Preneseno iz strani www.sls.si