Občinski odbor SLS

SLS je dobro organizirana politična stranka z več kot 100 letno tradicijo.  Skozi desetletja se je prebijala v neprestanem boju za obstanek v borbi za preživetje, v borbi za dobrobit malega človeka (kmeta, obrtnika, družine,…).  

Slovenska ljudska stranka je stranka ljudstva in stranka za ljudstvo, za vse slovenske državljane.  Je resna, odgovorna, odprta, široka, ljudska, mala in velika, na dosegu vsakega občana, drži besedo vedno v dobrobit naroda, prihodnosti. Je stranka, ki stremi k izpolnjevanju interesov javnosti in naroda. Stranka, ki se zaveda odgovornosti do slovenskega kmeta, slovenskega podeželja in slovenskega delavca. Je kritična do lastnega dela in do dela drugih, vse z namenom ustvariti Slovenijo zavidanja vredno v Evropi. Osnovne vrednote SLS stranke so: dostojanstvo človekovega življenja v vseh njegovih oblikah, svoboda in odgovornost, enakost in pravičnost, resnica, solidarnost in subsidiarnost.  Načelo subsidiarnosti pomeni, da je treba oblast izvajati na tisti ravni, na kateri je najbolj učinkovita in najbližja državljanu. Pomen suverenosti države pa je v tem, da omogoča zagotavljanje skupnega dobrega, blaginje in razvoja vsem državljanom ter da brani človeško dostojanstvo. Na preteklost se lahko ozre s ponosom, za sabo pa ima rezultate in izkušnje.  Ima ljudi, ki jim je vredno zaupati.  So delavni, vztrajni, izkušeni, delajo za narod in iz besed delajo dejanja.

V občinskem  svetu si bomo aktivno prizadevati sprožiti in reševati naše in probleme krajanov.  Povabili jih bomo na kulturne in ostale prireditve. Obveščali jih bomo o našem delu, odprli naša vrata, našo pisarno in internet. Delovali bomo povezano s krajevnimi skupnostmi.


Vodstvo občinskega odbora SLS Slovenske Konjice

Predsednik občinskega odbora SLS Slovenske Konjice, Miran Gorinšek

Miran Gorinšek

Predsednik
e-naslov: sls.slovenskekonjice@gmail.com

Nežika Pavlič Brečko

Podpredsednica
e-naslov: nezika.pavlic.brecko@gmail.com

Stane Levart

Podpredsednik
e-naslov: lstane@gmail.com

 


Izvršilni odbor OO SLS Slovenske Konjice 2017 – 2021

Stane Frim stane.frim@siol.net
Slavko Hren slavc.hren@gmail.com
Marko  Cigler markec.cigler@gmail.com
Dejan Verhovšek dejan.verhovsek@gmail.com
Danijela Šuc  danicavrtec@gmail.com
Tomaž Pahole tomaz.pahole@gmail.com
Vojko Kotnik kotnik19@gmail.com
Mateja Prah polhova@gmail.com
Henrik  Polh henny.polh@gmail.com

Člani nadzornega odbora SLS Slovenske Konjice

Dušan  Arbajter  /
Srečko Gorinšek srecko.gorinsek@gmail.com
Herman  Cigler herman.cigler@siol.net

Častni člani izvršilnega odbora

  • Janez Čakš
  • Franc Korošec
  • Jože Kotnik
  • Martin Obrul
  • Ivo Polh

Občinski svetniki SLS Slovenske Konjice v mandatnem obdobju 2018 – 2022

Dejan Verhovšek dejan.verhovsek@gmail.com
Slavko Hren slavc.hren@gmail.com
Nežika Pavlič Brečko nezika.pavlic.brecko@gmail.com
Nina Levart nina.levart95@gmail.com

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti SLS Slovenske Konjice v mandatnem obdobju 2018 – 2022

  • Krajevna skupnost Bezina: David Konec
  • Krajevna skupnost Draža vas:  Dejan Verhovšek
  • Krajevna skupnost Konjiška vas: Marko Cigler
  • Krajevna skupnost Loče: Janez Čakš
  • Krajevna skupnost Slovenske Konjice: Stane Frim