Občinski odbor SLS

SLS je dobro organizirana politična stranka z več kot 100 letno tradicijo.  Skozi desetletja se je prebijala v neprestanem boju za obstanek v borbi za preživetje, v borbi za dobrobit malega človeka (kmeta, obrtnika, družine,…).  

Slovenska ljudska stranka je stranka ljudstva in stranka za ljudstvo, za vse slovenske državljane.  Je resna, odgovorna, odprta, široka, ljudska, mala in velika, na dosegu vsakega občana, drži besedo vedno v dobrobit naroda, prihodnosti. Je stranka, ki stremi k izpolnjevanju interesov javnosti in naroda. Stranka, ki se zaveda odgovornosti do slovenskega kmeta, slovenskega podeželja in slovenskega delavca. Je kritična do lastnega dela in do dela drugih, vse z namenom ustvariti Slovenijo zavidanja vredno v Evropi. Osnovne vrednote SLS stranke so: dostojanstvo človekovega življenja v vseh njegovih oblikah, svoboda in odgovornost, enakost in pravičnost, resnica, solidarnost in subsidiarnost.  Načelo subsidiarnosti pomeni, da je treba oblast izvajati na tisti ravni, na kateri je najbolj učinkovita in najbližja državljanu. Pomen suverenosti države pa je v tem, da omogoča zagotavljanje skupnega dobrega, blaginje in razvoja vsem državljanom ter da brani človeško dostojanstvo. Na preteklost se lahko ozre s ponosom, za sabo pa ima rezultate in izkušnje.  Ima ljudi, ki jim je vredno zaupati.  So delavni, vztrajni, izkušeni, delajo za narod in iz besed delajo dejanja.

V občinskem  svetu si bomo aktivno prizadevati sprožiti in reševati naše in probleme krajanov.  Povabili jih bomo na kulturne in ostale prireditve. Obveščali jih bomo o našem delu, odprli naša vrata, našo pisarno in internet. Delovali bomo povezano s krajevnimi skupnostmi.


Vodstvo občinskega odbora SLS Slovenske Konjice

Podpredsednik občinskega odbora SLS Slovenske Konjice, Miran Gorinšek

Miran Gorinšek

Predsednik
e-naslov: sls.slovenskekonjice@gmail.com

Marko Cigler

Podpredsednik
e-naslov: markec.cigler@gmail.com

Stanislav Frim

Podpredsednik
e-naslov: stane.frim@siol.net


Člani občinskega odbora Slovenske Konjice

Člani nadzornega odbora SLS Slovenske Konjice

  • Kotnik Jože st.
  • Obrul Martin
  • Polh Ivan

Občinski svetniki SLS Slovenske Konjice v mandatnem obdobju 2014 – 2018

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti SLS Slovenske Konjice v mandatnem obdobju 2014 – 2018

  • Krajevna skupnost Draža vas: Arbajter Dušan
  • Krajevna skupnost Konjiška vas: Marko Cigler
  • Krajevna skupnost Loče: Čakš Janez