Podobnik in Sušnik o problematiki upokojencev

Ljubljana, 20. november 2018 – Predsednik SLS Marjan Podobnik je danes na sedežu stranke sprejel predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janeza Sušnika. Pogovarjala sta se o ukrepih, ki jih ZDUS predlaga za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Sloveniji, o urejanju problematike dolgotrajne oskrbe in o vzpostavljanju medgeneracijskega sodelovanja med organizacijami upokojencev in organizacijami mladih. Podobnik je podprl ambiciozne načrte ZDUS in izrazil priznanje za odlično organiziranost slovenskih upokojencev. Povedal je tudi, da je ena najaktivnejših zvez znotraj SLS prav Zveza upokojencev, ki si za izboljšanje statusa upokojencev prizadeva v Sloveniji in je s svojim predsednikom Antonom Bogatajem zelo dejavna tudi na mednarodnem področju. Janez Sušnik je predsednika SLS povabil na Dan ZDUS-a, ki bo konec meseca v Ljubljani, in izrazil zadovoljstvo, da se vse več političnih strank v Sloveniji zaveda pomena zagotavljanja materialnih in drugih pogojev za dostojno življenje upokojencev in pomena krepitve medgeneracijskega sožitja in pomoči.

Preneseno iz strani www.sls.si