Podpis pisma o nameri o sodelovanju med SLS in ZS

Ljubljana, 21. januar 2019 – Na sedežu stranke SLS sta danes predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik in predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš podpisala Pismo o nameri o sodelovanju med Slovensko ljudsko stranko in stranko Zeleni Slovenije.

Na novinarski konferenci ob podpisu pisma o nameri sta med drugim izpostavila prizadevanje za postopni prehod v smer bolj zelene rabe pesticidov, zmanjševanja njihove rabe in večje preglednosti, pomenu lokalno pridelane zdrave hrane in pomenu lesa za Slovenijo in njen razvoj in sicer v smeri čim boljšega izkoristka velikega potenciala, ki ga ima les, od katerega sta v veliki meri odvisna tudi razvoj slovenskega podeželja, ohranitev in razvoj mnogih, še posebno hribovskih kmetij, ter razvoj celotne Slovenije.

V nadaljevanju navajamo vsebino pisma o nameri v celoti.

Slovenska ljudska stranka in Zeleni Slovenije s tem pismom o nameri izražata obojestranski interes za vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko sodelovanje na državni ravni. Med konkretnimi projekti stranki izražata namero sodelovanja in skupnega nastopa na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v nedeljo, 26. maja 2019, na volitvah za poslance Državnega zbora RS in Državnega sveta RS. S ciljem doseganja čim boljših rezultatov sodelovanja in čim bolj uspešnega izvajanja programov obeh strank bodo člani organov obeh strank sodelovali pri vseh tistih točkah na sejah organov obeh strank, ki se nanašajo na prej navedeno sodelovanje strank na državni ravni. Stranki se dogovorita, da se s ciljem čim boljše usklajenosti pred javnimi predstavitvami pomembnih vsebinskih, organizacijskih ali kadrovskih odločitev medsebojno posvetujeta.

Vsebinska, organizacijska, kadrovska in finančna vprašanja, povezana s sodelovanjem obeh strank in izvajanje skupnih projektov bo urejal poseben dogovor.

 

Preneseno iz strani www.sls.si