Pravila nagradne igre – Brezplačno z nami po zmago v Pariz!

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI SLS – Brezplačno z nami po zmago v Pariz!

 1. Splošne določbe
  Ta zapis določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri SLS  (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
  Nagradna igra poteka od 27. 9. 2019 od 20. ure do 28. 9. 2019 do 12. ure. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.
 2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
  V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči storiti naslednje:

Nagradna igra Brezplačno z nami po zmago v Pariz!

 1. Objavo na FB SLS všečkajte in delite.
 2. V komentarju na deljeno objavo odgovorite na nagradno vprašanje, ki se glasi: Kdo bo zmagal v Parizu na finalni tekmi Evropskega prvenstva v odbojki ?
 3. V deljeni objavi označite osebo, ki jo želite vzeti s seboj na tekmo.
 4. Objava mora biti javna.
 5. Med vsemi objavami bomo izžrebali eno objavo.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta v tujini, potni stroški do Ljubljane in ob povratku iz Ljubljane domov ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani Slovenske ljudske stranke.

Organizator nagradne igre bo med vsemi, ki bodo v nagradni igri sodelovali izžrebal 1 sodelujočega, ki bo prejel brezplačen aranžma (karta za finalno tekmo Evropskega prvenstva v odbojki in prevoz Ljubljana – Pariz – Ljubljana) za dve osebi.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Nagrade
  1x dva aranžmaja (vstopnica za finalno tekmo Evropskega prvenstva v odbojki in avtobusni prevoz Ljubljana – Pariz – Ljubljana ) • Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo. Vrednost nagrade se ocenjuje na 360.00 EUR.
 2. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
  Organizator bo nagrajenca objavil najkasneje 28. 9. 2019 do 12.30 ure na FB strani SLS. Žreb bo izveden računalniško.
 3. Prevzem nagrad
  Nagrajenci bodo nagrade prejeli na PARKIRIŠČU pri SUPERNOVI NA RUDNIKU, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana pred odhodom avtobusa (28. 9 . 2019 ob 17. 30 uri).
 4. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov sls@sls.si ali pisno na naslov organizatorja.
Nagrajenci organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo in uporabo fotografij in video posnetkov z dogodka za namene promocije dogodka in obveščanje o dogodku v vseh medijih (splet, tisk, TV, …).

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. Odgovornosti organizatorja
Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
– kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na FB strani SLS
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.sls.si

 

Preneseno iz strani www.sls.si