Pravila nagradne igre – #SkupajSmoMočnejši

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »SLS«

 1. Splošne določbe
  Ta zapis določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SLS « (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
  Nagradna igra poteka 12. 5. 2019 od 10.00 do 15.00. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

 

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
  V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči storiti sledeče:

Nagradna igra #SkupajSmoMočnejši

 1. Objavite svojo naj fotografijo s Tabora SLS na družabnem omrežju Facebook ali Instagram.
 2. Uporabite svojo fotografijo ali pa se fotografirajte v uradnem Foto kotičku SLS – fotografije iz kotička najdete v Facebook albumu na: bit.ly/FotoTaborSLS.
 3. Fotografijo označite z #SkupajSmoMočnejši in @strankaSLS (za FB) @slovenskaljudskastranka (za Instagram)!
 4. Všečkajte profile @strankaSLS.
 5. Objava mora biti javna.
 6. Med vsemi objavami bomo izbrali naj fotografije in podelili zanimive nagrade.

 

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani Slovenske ljudske stranke.

Organizator nagradne igre bo med vsemi, ki bodo v nagradni igri sodelovali izžrebal 10 sodelujočih, ki bodo prejeli praktične nagrade.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 

3. Nagrade
• 10 krat praktična nagrada• Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
  Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje 12. 5. 2019 do 24.00 na FB strani SLS
  Strokovna žirija organizatorja bo nagrajence potrjeval sproti.
 2. Prevzem nagrad
  Nagrajenci bodo nagrade prejeli na dogodku samem, predvidoma ob 15.30 uri. V kolikor nagrajenca več ne bo na prizorišču, se nagrada prenese na naslednjega sodelujočega.
 3. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij
  Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
  Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov sls@sls.siali pisno na naslov organizatorja.
  Nagrajenci dovoljujejo objavo in uporabo fotografij in video posnetkov iz dogodka za namene promocije dogodka in obveščanje o dogodku v vseh medijih (splet, tisk, TV, …)  in sicer organizatorji nagradne igre.
  Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

 1. Odgovornosti organizatorja
  Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
  – nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
  – kakršnekoli  posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Končne določbe
  S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na FB strani SLS
  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.sls.si

 

Preneseno iz strani www.sls.si