Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Hoškim kmetom, ki se borijo za slovensko podeželje, gre ob vloženi pobudi za presojo ustavnosti vsa hvala

Ljubljana, 30. maj 2017 – Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek se je odzval na vložitev pobude za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju občine Hoče – Slivnica, ki sta jo s predlogom za zadržanje zakona v imenu treh hoških kmetov vložila odvetnik Franci Matoz in Bojan Požar. »Hoški kmetje so edini, ki še vztrajajo v boju za slovensko podeželje! Pozdravljam vložitev pobude za ustavno presojo tega izjemno spornega zakona in upam, da bo Ustavno sodišče RS dalo interesom Slovenije prednost pred interesi tujega podjetja. Delovna mesta, ki bi jih prinesla lakirnica so seveda pomembna za regijo in za naše gospodarstvo, vendar za to ne smemo plačati visoke cene uničevanja naše zemlje! Želim si, da prihodnja vlada ne bo počela takih neumnosti in se bo bolje zavedala pomena kakovostnih kmetijskih zemljišč. Pozidavati taka zemljišča, da bi ugodili tujim podjetjem, namesto da bi za njihove namene poiskali primernejši prostor, je situacija brez primere. Država bi se morala vprašati tudi, zakaj gre tujemu podjetju na roko pri lokaciji zemljišč za proizvodnjo, Pipistrela, na primer, pa birokratsko onemogoča do te mere, da je proizvodnjo selil v sosednjo Italijo.«

Preneseno iz: www.sls.si