Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Člane SLS in vse državljane pozivam, da prispevajo svoj podpis za referendum proti grozovito dragemu vladnemu projektu enotirnega drugega tira – davkoplačevalski denar mora biti porabljan smotrno!

Ljubljana, 22. maj 2017 – »Vladi RS očitno ni mar, če kot svojo zapuščino po koncu mandata za sabo pusti neuspešno zdravstveno reformo, nadaljevanje birokratizacije z nesmiselnimi uredbami, državljane v primežu davkov in več desetletno odplačevanje zadolžitev za nove predrage projekte. V SLS si želimo, da bi bila davkoplačevalcem prihranjena absolutno predraga in slabo zasnovana investicija javnega pomena – drugi tir. Zato podpiram referendum proti enotirnemu drugemu tiru, za katerega je dal pobudo Vili Kovačič, in pozivam člane SLS in vse državljane Republike Slovenije, da tudi oni podprejo referendum s svojim podpisom. Dovolj je razsipavanja – davkoplačevalski denar mora biti porabljan smotrno,« opozarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in dodaja: »Bistvena prednost Slovenije na področju gospodarstva je njena geostrateška lega. Ta omogoča, da Slovenija razvije svoj potencial v polni meri, vendar pa je za to potreben jasen koncept modernizacije naše železniške mreže, ki mora temeljiti na finančno vzdržnem strokovno pripravljenem načrtu in izvedbi ter jasno določenem nadzoru nad projektom drugi tir.«  

Podpisane obrazce za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper bomo zbirali na sedežu Slovenske ljudske stranke v Ljubljani.

Na izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Koper je svojo podporo referendumu proti enotirnemu drugemu tiru danes izrazila tudi mestna svetnica SLS in predsednica Mestnega odbora SLS Koper Olga Franca.

Na 14. redni seji v začetku maja je Izvršilni odbor SLS soglasno sprejel predloge nekdanjega ministra in vodje Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andreja Umka za bolj učinkovito in transparentno izvedbo projekta drugi tir, ki so objavljeni na naši spletni strani.

Preneseno iz: www.sls.si