Preverite, koga boste volili na listi SLS

Lista kandidatov za konjiške občinske svetnike je na tokratnih lokalnih volitvah zelo raznolika, prav vsi kandidati pa so visoko motivirani in sposobni ljudje. Nastopili so skupaj z dobro poznanim kandidatom za župana in aktualnim županom Občine Slovenske Konjice, Miranom Gorinškom. Nosilec liste v konjiški volilni enoti je direktor in veterinar Slavko Hren, v loški volilni enoti pa pomočnik direktorja Dejan Verhovšek. Spodaj navajamo seznam vseh kandidatov – prav vsakemu lahko namenite tudi svoj preferenčni glas. Preverite tudi konkretne navedbe, za kaj se bodo kandidati zavzemali.

Zelo pomembno je, da gremo volit in da svojega glasu ne prepustimo drugim. Se vidimo 18. novembra na voliščih!

Kandidati v konjiški volilni enoti:

 • Slavko Hren, direktor in veterinar
 • Nežika Pavlič Brečko, direktorica
 • Marko Cigler, kmetovalec
 • Danijela Šuc, upokojena ravnateljica
 • Stane Levart, kmetijski svetovalec
 • Julija Furman, anglistka in zgodovinarka
 • Stane Frim, direktor
 • Dragica Čander, učiteljica matematike in fizike
 • Srečko Gorinšek, veterinar
 • Špela Mlakar, študentka
 • Herman Cigler, vodja obrata
 • Dolores Fideršek, komercialistka
 • Boris Pivec, kmetovalec
 • Nada Reš, izmenovodkinja
 • Vojko Kotnik, kmetovalec
 • Miran Gorinšek, župan

Kandidati v loški volilni enoti:

 • Dejan Verhovšek, pomočnik direktorja
 • Nina Levart, študentka
 • Janko Čakš, upokojeni komercialist
 • Tina Levart, živinorejka
 • Tomaž Pahole, energetik
 • Andreja Marguč Kavc, kmetijska svetovalka
 • Mateja Prah, kmetovalka

 

Slavko Hren: “Zavzemal se bom za izgradnjo glasbene šole in bazena v Slovenskih Konjicah ter deloval za dobrobit občanov in napredek Konjic. Pomemben mi je razvoj podeželja in kmetijstva, z roko v roki z oskrbo občanov z lokalno pridelano hrano.”

 

Dejan Verhovšek: “Kot občinski svetnik se bom zavzemal za krepitev družbene blaginje in dviga kakovosti življenja predvsem na področju varovanja zdravja ter splošnega zadovoljstva. Zavedati se moramo, da je zdravje naša največje bogastvo, zato moramo družbeno odgovorno poskrbeti za krepitev zdravja in hkrati zagotoviti varno in zdravo okolje, v katerem prebivamo.”

 

Nežika Pavlič Brečko: “V začetku leta nam je na pobudo SLS uspelo v Občini Slovenske Konjice sprejeti Lokalni program za mladino, ki se dotika vseh pomembnih točk v življenju mlade – stanovanjska problematika, zaposlovanje, podjetništvo, neformalno izobraževanje, mladinsko organiziranje, mladinski turizem, kultura, šport, mednarodna mobilnost in medgeneracijsko povezovanje. Zavzemala se bom za konkretno izpolnjevanje ukrepov na teh področjih.”

 

Nina Levart: “Čas je, da v občinski svet stopimo tudi mladi, za boljši jutri naše občine in več priložnosti v prihodnosti.”

 

Marko Cigler: “Zavzemal se bom za povečanje investicijskih sredstev za krajevne skupnosti in pospeševanje razvoja naših vasi. Kmetovalcem je treba zagotoviti, da se na podlagi strokovnih odločitev omogoča širitev, posodabljanje in razvoj kmetij. Promovirati in uporabljati moramo lokalno pridelano hrano. Nadaljevati je treba posodabljanje infrastrukture, kot je vodooskrba, odvajanje odpadnih voda, male komunalne čistilne naprave itn.”

 

Danijela Šuc: “Ponosna sem, da sem štiri desetletja ustvarjala z in za otroke. Stabilnost v naši prihodnosti lahko ustvarja le družba etičnih vrednot in znanja. Verjamem v pozitivno naravnanost, kreativnost, razvoj in inovativnost. Neprecenljivo je vlaganje v naše najmlajše, mlade in v vse občane, kar se zagotovo naši družbi v prihodnosti bogato povrne.”

 

Stane Frim: “Ob skrbi za ohranjanje naše bogate naravne in kulturne dediščine bomo  dokončali načrtovane projekte, s katerimi zvišujemo bivalni standard v naši občini.”

 

Dragica Čander: “V prihodnjem mandatu se bom zavzemala za varnost pešcev in kolesarjev v prometu ter za kvalitetno delovanje in sodelovanje društev v občini.”

 

Tomaž Pahole: “Prizadeval si bom za boljše delovanje prostovoljnih društev ter medgeneracijsko sodelovanje starejših občanov in mladine.”

 

Špela Mlakar: “Kot študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike se bom zavzemala za potrebe in pravice oseb s posebnimi potrebami. Želela bi, da Slovenske Konjice postanejo še bolj inkluzivno naravnane.”

 

Herman Cigler: “Ustvarjati želim pogoje za razvoj podjetniških idej. Medgeneracijsko sodelovanje je pogoj za boljšo kvaliteto življenja vseh generacij. Razširiti želimo kolesarske povezave v občini in posebno podporo nameniti kulturnim dejavnostim.”

 

Dolores Fideršek: “Za prihodnost naših otrok!”

 

Andreja Marguč Kavc: “Pridelava hrane in ohranjanje poseljenega, urejenega podeželja sta pomembna dejavnika tudi v Slovenskih Konjicah – trudila se bom, da konjiški kmeti in kmetijstvo dobijo ugled in mesto, ki jim pripada.”