Prostovoljcem, dijakom in študentom zdravstvene nege in medicine naj se prizna praktično usposabljanje

Zaradi slabih epidemičnih razmer v državi in visoke številke hostpitaliziranih covidnih bolnikov so slovenske bolnišnice na robu svojih zmogljivosti. Prostovoljno pomoč so ponudili tudi dijaki in študenti zdravstvene nege in medicine ter s tem izkazali svojo nesebičnost.

V Slovenski ljudski stranki predlagamo, da se dijakom in študentom zdravstvene nege in medicine, ki so se prostovoljno javili za delo na covidnih oddelkih v slovenskih bolnišnicah, prizna praktično usposabljanje v kliničnem okolju, ki sicer predstavlja del študijskega programa.

“V času izjemne stiske zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra je prav, da se prostovoljcem prizna opravljanje zahtevnega in včasih tudi nevarnega dela na covidnih in tudi drugih oddelkih, hkrati pa se jih za njihovo pripravljenost pomagati tudi nagradi. So namreč lep zgled solidarnosti in družbene odgovornosti,” izpostavlja predsednik SLS Marjan Podobnik.

Preneseno iz strani www.sls.si