Redni volilni letni zbor članov občinskega odbora SLS Slov. Konjice

Člani občinskega odbora SLS Slovenske Konjice so v mesecu novembru izvedli volilni letni zbor članstva.

Izvedene so bile volitve za novega predsednika, podpredsednika in nove člane izvršilnega odbora in nadzornega odbora. Predsednik občinskega odbora SLS Slovenske Konjice bo tudi v naslednjem obdobju Miran Gorinšek, na novo je bila imenovana podpredsednica Nežika Pavlič Brečko in podpredsednik Stane Levart ml.. Prav tako pa je sestava dvanajstih članov izvršilnega odbora precej pomlajena z novimi člani. Na novo je imenovan tudi nadzorni odbor ter novost imenovanje častnih članov izvršilnega odbora.

Predsednik občinskega odbora SLS Slovenske Konjice, Miran Gorinšek je predstavil predloge dela v prihajajočem letu na lokalnem nivoju. Skupaj so pregledali delo v minulem letu ter si zadali in zastavili optimistično naravnane cilje za prihajajoče leto. Prav tako je intenzivno potekal pogovor glede kandidata za državnozborske volitve, do konca letošnjega leta pa bodo sestavili tudi osnutek liste za lokalne volitve.

Člani so bili veseli obiska predsednika SLS stranke mag. Marka Zidanška, kateri je pohvalil delo občinskega odbora SLS Slovenske Konjice ter med drugim povedal, da bo stranka še naprej delovala kot zagovornica lokalnih interesov.

Srečanje so zaključili s pogovorom v prijetnem vzdušju.