Regijsko srečanje SLS Idrijsko-Tolminske in Ajdovsko-Goriške regije

21. februar 2019 – Včeraj smo v Zatolminu na regijskem srečanju SLS Idrijsko-Tolminskega in Ajdovsko-Goriškega govorili o pomenu lokalno pridelane hrane in nujnosti vzpostavitve polne sledljivosti hrane tudi s pomočjo projekta “Pametne vasi”. “V SLS vztrajamo, da je potrebno z ustrezno zakonodajo zahtevati polno sledljivost prehranskih izdelkov. Tudi zaradi primera okuženega mesa bolnih krav iz Poljske je potrošnikom potrebno zagotovili informacijo o poreklu hrane. S tem bodo imeli zagotovljeno varno in kakovostno hrano, pridelovalci in proizvajalci pa boljše pogoje trženja, saj bodo kupci vedeli kje kupiti varno in kakovostno hrano”, je poudaril predsednik SLS Marjan Podobnik. Pogovor je tekel tudi o velikem potencialu lesa kot strateško pomembne slovenske surovine. Sogovorniki so povedali, s kakšnimi težavami se soočajo na področju gozdarstva in navedli konkretne rešitve, ki bi pripomogle k bistvenemu zmanjšanju problematike. Diskusijo so zaključili z aktualno tematiko – pripravami na evropske volitev.

Zbrane je predsednik SLS ponovno pozval k aktivnim pripravam na statutarno-programski kongres, ki bo 13. aprila v Žalcu in za organiziran prihod ter množično udeležbo na velikem Taboru SLS, ki bo 12. maja letos na Stadionu Matije Gubca v Krškem.

Preneseno iz strani www.sls.si