Resolucija o slovenstvu

Ljubljana, 16. april 2019 – Slovenska ljudska stranka (SLS) se v izhodiščih svojega programa in delovanja  navdihuje v slovenski kulturi in slovenski identiteti. Zato smo ponosni, da je prva beseda v našem imenu »Slovenska« ljudska stranka. V SLS negujemo spoštljiv odnos do slovenstva, do slovenske besede, do slovenske kulture. Ob tem poudarjamo, da spoštujemo vse prebivalce Slovenije.

V SLS spoštujemo državo Slovenijo. Slovenci smo se kot narod z osamosvojitvijo vzpostavili kot zgodovinski subjekt.

Zato smo upravičeno ponosni, da smo pod nazivom Slovenska kmečka zveza, ki je bila ustanovljena 12. maja 1988, konstitutivni in politično-programski gradnik nove slovenske države. Kot smo ponosni, da smo skupaj z drugimi novoustanovljenimi političnimi strankami ustanovili DEMOS in s tem odločilno prispevali k zgodovinski uresničitvi slovenske države.

Zato nam slovenska osamosvojitev predstavlja navdih, odgovornost in zavezo za naše politično delovanje.

Ob tem pa se v SLS ne moremo in nočemo sprijazniti z dejstvom, da mnogi ljudje, Slovenci in vsi prebivalci Slovenije slovensko državo doživljajo kot prelomljeno obljubo, v kateri eni izgubljajo, drugi pridobivajo. In še posebej, ko slovenstvo, slovenska kultura in slovenska beseda postajajo obrobni; v hišo slovenske države pa vstopajo druge vrednote.

V SLS te obljube nismo prelomili. V samem bistvu države Slovenije vidimo ustvarjalno slovensko kulturo. Vidimo ustvarjalne, sproščene in delovne ljudi, ki se ne bojijo prihodnosti za svoje družine, za svoje otroke in vnuke. Ljudi, ki želijo svoje življenjske, poklicne in druge načrte uresničiti doma –  v Sloveniji.

V SLS se zavedamo pomena  uspešnega  slovenskega gospodarstva, poseljenega podeželja z uspešnim kmetijstvom, obrtjo in podjetništvom; pomembne so naše inovacije in uspehi na področju znanosti, umetnosti, športa.  Pomembne so vse človeške, materialne in duhovne zmožnosti vseh Slovencev. In ponavljamo, imamo spoštljiv odnos do vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.

 

V središču pa je slovenstvo, ki je dobilo trden dom v novi slovenski državi in nas povezalo s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To je bila vizija, ki nas je navdihovala in zavezovala, ko smo gradili  državo Slovenijo. Tu vidimo smisel naše osamosvojitve in demokracije.

S svojim živim delovanjem v slovenskem političnem prostoru želi SLS prispevati k temu, da bodo vse generacije, še prav posebej mlade generacije Slovenk in Slovencev, slovenskih državljank in državljanov ponotranjile vrednote slovenske osamosvojitve.  Le tako bomo stali in obstali.

To je naša  slovenska in skupna  evropska pot, ki še ni končana.

Tako  zavezo bomo v  SLS gradili naprej.  Skupaj smo močnejši.

Avtor Resolucije o slovenstvu: Janez Podobnik

Preneseno iz strani www.sls.si