RO SLS Slovenska Istra in Kras se ne strinja z negodovanjem Civilne iniciative

Izola, 3. avgust 2020 – Člani Regijskega odbora Slovenske ljudske stranke Slovenska Istra in Kras sporočajo pobudniku Civilne iniciative, ki nasprotuje gradnji akumulacijskega jezera na potoku Suhorica, da je vloga Civilnih iniciativ iskanje rešitev in ne zaviranje razvoja v regiji.

Člani RO SLS menijo, da je že skrajni čas za razmejitev vloge stroke in politike. Živimo v obdobju, ko se ne oziramo več na strokovna znanje, prepričani smo, da vsi vse znamo in vemo. Taka miselnost vodi v nazadovanje na vseh področjih.

Pravica do pitne vode pripada vsem, ne glede na to od kod prihajamo. Ni prav, da manjša skupina zlorabi to pravico in povzroča dodatne konflikte med ljudmi, zgolj z namenom nabiranja političnih točk pod pretvezo pravičnosti.

Menimo, da je pot, ki jo je ubral župan Občine Pivka Robert Smrdelj, prava in mu javno izrekamo podporo pri aktivnostih, ki vključujejo pogovore s krajani, ki jih akumulacija skrbi.

Glede na to, da se o izbiri projekta že vrsto let samo pogovarjamo, predlagamo, da se stroka hitro dokončno odloči in prične z delom. Ne želimo namreč doživeti redukcije, kot smo jo imeli leta 1987, ali celo epidemije bolezni. Starejši prebivalci Postojne še vedno pomnijo grozote leta 1948, ko je 150 ljudi zbolelo za tifusom, in to zgolj zato, ker ni bila urejena oskrba prebivalstva z neoporečno pitno vodo.

Ali si država lahko privošči in prevzame odgovornost, če se ponovi kaj podobnega?

Preneseno iz strani www.sls.si