S poenotenjem članov SLS v kmečkih in podeželskih organizacijah SLS spet postaja najvplivnejša politična sila slovenskega podeželja

Ljubljana, 28. februar 2019 – Sinoči je bil v Ljubljani posvet članov SLS, ki so predsedniki ali predstavniki kmečkih in podeželskih poslovnih, strokovnih in stanovskih organizacij: Slovenske kmečke zveze pri SLS, društva Slovenska kmečka zveza, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Celovito so obravnavali problematiko slovenskega kmetijstva in podeželja. Dogovorili so se za način usklajevanja stališč s ciljem, da bosta glas kmetov in glas slovenskega podeželja v odnosu do vlade, parlamenta in širše javnosti bolj močna in bolj slišana.

Uvodoma so ob predstavitvi uspehov v dosedanjem delu samokritično ocenili, da bodo za doseganje zastavljenih ciljev ohranitve obdelanega in poseljenega podeželja ter zagotovitve socialne varnosti in prihodnosti kmečkih družin morali tudi sami izboljšati delo na področju poslovnega organiziranja in odločnejšega političnega zastopanja kmetov ter drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zbrani predstavniki SLS, ki vodijo ali delujejo v kmečkih in podeželskih organizacijah  bodo od kmetijskega ministrstva in drugih pristojnih ustanov zahtevali uvedbo masnih bilanc in polne sledljivost prehranskih proizvodov s ciljem, da se preprečijo primeri, kot je bil uvoz mesa bolnih krav iz Poljske. Do vzpostavitve polnega nadzora zahtevajo tudi prepoved vsakršnega uvoza mesa iz Poljske. SLS bo podprla vse ukrepe, ki bodo peljali v smer večje samooskrbe s hrano in od pristojnih ustanov zahtevala, da se v javnih zavodih prednostno naroča slovenske prehranske proizvode, posebno iz sheme »Izbrana kakovost«. SLS bo podpirala tudi zahteve kmečkih organizacij, da se popravijo krivice kmečkim ženam in kmečkim zavarovancem, ki kljub težkemu delu na kmetiji vse življenje, v starosti ostanejo z minimalnimi oziroma brez pokojnin. Predsedniki in predstavniki kmečkih organizacij so zahtevali tudi, da se upoštevajo strokovni argumenti za ustrezno znižanje staleža zveri ter zmanjšanje škode zaradi zveri.

SLS bo preko svojih predstavnikov v kmečkih organizacijah zastopala odločne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, ki bo preprečila pospešeno kupovanje slovenske zemlje s strani tujcev posebno v obmejnih območjih. SLS bo prav tako vztrajala v prizadevanjih, da so lastniki slovenske zemlje slovenski kmetje in ne podjetja, saj veliki kompleksi najboljše obdelovalne zemlje pogosto skupaj s podjetji postanejo last tujcev.

SLS bo odločno nasprotovala kakršni koli dodatni obdavčitev kmetijskih zemljišč in drugih nepremičnin v kmetijstvu.

SLS bo vztrajala, da se prepreči nadaljnjo zapiranje poštnih in bančnih poslovalnic, saj to bistveno zmanjšuje kakovost življenja na podeželju.

Ob koncu poglobljene razprave je predsednik SLS Marjan Podobnik izrazil veliko zadovoljstvo ob poenotenju vseh prisotnih nosilcev funkcij v kmetijstvu in na področju razvoja podeželja, s čemer SLS ponovno postaja  najvplivnejša politična sila slovenskega podeželja. Izrazil je tudi prepričanje, da je to zelo spodbudna novica za slovenske kmete, kmetijstvo in podeželje, obenem pa  tudi velika odgovornost, da svojo moč in vpliv SLS na tem področju uporabi v skupno dobro.

Preneseno iz strani www.sls.si