SKZ pri SLS poziva ministrico za kmetijstvo oziroma pristojne organe, da seznanijo javnost, katera podjetja so dala na tržišče meso, tretirano s spornimi aditivi iz skupine sulfitov

SKZ pri SLS poziva ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec, da odločneje ukrepa pri sankcioniranju odgovornih za to, da potrošniki niso bili obveščeni o prodaji sporno tretiranega mesa z aditivi iz skupine sulfitov oziroma žveplom v prahu. Le z odločnim ukrepanjem se bo ohranjalo zaupanje v pravočasen in učinkovit inšpekcijski nadzor. Zaradi neustreznega ravnanja odgovornih na Uradu za varno hrano prihaja do nezaupanja potrošnikov, kar škoduje tudi slovenskim kmetom in drugim rejcem živali, ki zagotavljajo nesporne in kakovostne prehranske proizvode.

V interesu SKZ pri SLS je, da potrošniki ohranjajo zaupanje v slovenske kmete in druge rejce živali ter v varno domačo hrano, saj je to tudi temelj za dolgoročno ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja.

 

Rok Sedminek

predsednik SKZ pri SLS

 

Preneseno iz strani www.sls.si