SKZ pri SLS poziva predsednika Vlade RS k ukrepanju zaradi alarmantnega stanja v slovenskem kmetijstvu

V nadaljevanju objavljamo pismo predsednika SKZ pri SLS Roka Sedmineka, ki ga je danes poslal predsedniku Vlade RS g. Janezu Janši.

****

Spoštovani predsednik Vlade RS gospod Janez Janša,

slovenski kmetje smo soočeni s toliko tako hudimi problemi, da ne vidimo več druge možnosti, kot da se obrnemo neposredno na Vas. Mesece in mesece smo se trudili reševati probleme pridelovalcev mesa in mleka, pridelovalcev pšenice, vinogradnikov, pridelovalcev zelenjave, prašičerejcev, rejcev drobnice, nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, čebelarjev, lastnikov gozdov, kmetov iz območji prenaseljenih z velikimi zvermi in drugih na način, da smo iskali kontakt s kmetijsko ministrico dr. Aleksandro Pivec in njenimi sodelavci ter različnimi deležniki v verigah pridelave hrane, a žal praviloma nismo bili slišani in upoštevani. Posebno neupoštevanje naših stališč je pokazala Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pod vodstvo direktorice dr. Tatjane Zagorc.

Ker so zadeve na nekaterih področjih dobesedno alarmantne, Vas v imenu Slovenske kmečke zveze in vseh prizadetih kmetov prosim za čimprejšnje srečanje z Vami s ciljem, da skupaj poiščemo najboljše možne rešitve.

Dovolite, da Vam ob tej priliki čestitam za uspešno zaključena pogajanja na srečanju voditeljev EU v Bruslju o sredstvih za prihodno finančno perspektivo in sredstvih za blažitev posledic COVID-19. Pričakujemo, da bodo izpogajana sredstva za Slovenijo v večji meri kot doslej namenjena tudi reševanju strukturnih in iz tega izhajajočih akutnih problemov slovenskega kmetijstva in podeželja.

S spoštovanjem,

Rok Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS

Preneseno iz strani www.sls.si