SLS  gre na evropske volitve z jasnimi programskimi usmeritvami za Slovenijo in Evropo

Primskovo pri Kranju, 13. april 2019 – SLS se je danes zbrala na Statutarno-programskem kongresu na Primskovem pri Kranju,  kjer je sprejela dopolnjen Program SLS in 5 resolucij: V takšni Evropi in takšni Sloveniji želimo živeti, v kateri je avtor resolucije, ki pomeni tudi Manifest SLS za evropske volitve 2019, podpredsednik SLS Franc Bogovič izpostavil vrednote družine, solidarnosti, zaščite državljanov pred nevarnostmi in grožnjami današnjega časa, prizadevanja proti klimatskim spremembam, zaščito socialno tržnega modela gospodarstva in pomen krepitve družinskih kmetij; Resolucija o Slovenstvu, kjer je izpostavljen pomen slovenskega jezika in kulture kot temelja identitete slovenskega naroda in države; Resolucija o pomenu samooskrbe s hrano in celovitega razvoja slovenskega podeželja, kjer so poudarili pomen zaščite slovenske zemlje, prehranske varnosti kot strateško pomembne usmeritve pomembnega elementa nacionalne varnosti, pomen razvoja podeželja v smeri koncepta Pametnih vasi z novimi tehnologijami in novimi poslovnimi pristopi, ki bodo omogočali perspektivo mladim na podeželju; Resolucija za decentralizacijo Slovenije, kjer SLS opozarja na problem neenakosti razvoja v različnih slovenskih regijah in poziva najvišje predstavnike slovenke države, da stopijo skupaj in z vsemi političnimi strankami nemudoma pričnejo aktivnosti, ki bodo pripeljale k postopkom uvedbe pokrajin v Sloveniji kot nujnega pogoja za decentralizacijo in enoten razvoj Slovenije; Resolucija o zdravstvu, kjer SLS opozarja, da je treba takoj sprejeti ukrepe, da bodo kakovostne in varne zdravstvene storitve enako dostopne vsem državljanom z zagotovitvijo učinkovitega delovanja zdravstva tako, da ne bo dobro zgolj za zdrave in slabo za bolne.

V statutarnem delu Kongresa SLS so soglasno podprli podaljšanje razprave o spremembi statuta s ciljem oblikovati najboljši možni statutarni okvir za uspešno delovanje stranke.

Na Kongresu SLS so se predstavili tudi kandidati skupne liste SDS-SLS Patricija Šulin, Franc Bogovič in Franc Kangler. Vsi so v svojih nagovorih izrazili pomen sodelovanja sorodnih političnih strank članic EPP, ter izrazili prepričanje v uspešen skupen nastop na evropskih volitvah, kar je v svojem nagovoru poudaril tudi predsednik SLS Marjan Podobnik.

Preneseno iz strani www.sls.si