SLS je zaskrbljena zaradi odločitve predsednika Vlade RS Marjana Šarca, da kljub pobudi predsednika RS Boruta Pahorja, ne bo sklical Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi

V SLS smo zaskrbljeni in razočarani ob odločitvi predsednika Vlade RS g. Marjana Šarca, ki je zavrnil utemeljeno pobudo predsednika države g. Boruta Pahorja, naj skliče Svet za nacionalno varnost (SNAV) v razširjeni sestavi, kjer bi tekla beseda o stanju na področju obveščevalno-varnostne dejavnosti v Sloveniji. Zavrnitev pobude je dodatno zaskrbljujoča zaradi obrazložitve zavrnitve, v kateri predsednik Vlade RS odkrito izrazi dvom v sposobnost, da bi razširjena sestava SNAV, v katerem so med drugim najvišji izvoljeni predstavniki države, lahko pripomogla k razreševanju trenutnih razmer na tem področju. Z drugimi besedami, predsednik Vlade RS je z zavrnitvijo pobude predsednika države za sklic SNAV na temo izjemno pomembnega vprašanja nadzora obveščevalno-varnostne dejavnosti v Sloveniji de facto diskreditiral najvišje predstavnike države, češ, da bi utegnili spolitizirati to posvetovalno telo Vlade RS. Kot nadomestilo sklica SNAV pa predsednik Vlade RS ponuja čakanje na ugotovitve inšpektorata za javni sektor, ki preverja zaposlitve ter morebitne ugotovitve policije in tožilstva.

Predsednik Vlade RS s to odločitvijo vstopa na nevarno področje izogibanja pravočasne razprave najvišjih predstavnikov države vključno s predstavnikom opozicije o izjemno občutljivem vprašanju nadzora obveščevalno-varnostne dejavnosti, kar vzbuja resen dodatni dvom, da se na tem področju dogajajo zlorabe, zaradi katerih je predlagana razprava SNAV nezaželena.

SLS zato poziva predsednika Vlade RS, da podpre pobudo predsednika države in nemudoma skliče SNAV v razširjeni sestavi, z namenom obravnave obveščevalno-varnostne dejavnosti v Sloveniji.

Preneseno iz strani www.sls.si