SLS nasprotuje predlogu Zakona o kmetijstvu, ker bo negativno vplival na samooskrbo s hrano in obdelanost slovenskega podeželja

Novi Zakon o kmetijstvu, ki je v parlamentarni obravnavi, med drugim prinaša določbo, po kateri ob cestah kmetom ne bo več dovoljena prodaja kmetijskih pridelkov. Prav tako zakon namesto zmanjševanja birokracije v kmetijstvu le-to bistveno povečuje. Namesto zaščite kmetov, pa zakon kmete na številnih področjih nepotrebno omejuje, kar bo še zmanjšalo interes mladih za kmetovanje, dodatno poslabšalo samooskrbo s hrano in negativno vplivalo na obdelanost in poseljenost slovenskega podeželja. To so le nekateri izmed razlogov, zaradi katerih SLS nasprotuje predlogu Zakona o kmetijstvu in pričakuje, da se ga bo v postopku sprejemanja v parlamentu bistveno izboljšalo ali pa zavrnilo.

Preneseno iz strani www.sls.si