SLS ob mednarodnem dnevu družin poziva k reševanju problemov družin z ustreznimi domačimi politikami

Ljubljana, 15. 5. 2020: Stranka SLS, katere temeljni cilj je spodbujanje tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju človeka, družine, doma, domovine, države, varstva narave, dela in zviševanja splošne kulturne in intelektualne ravni slovenskega naroda, ob mednarodnem dnevu družin poziva k reševanju družinskih problemov z ustreznimi domačimi politikami.

Stanje naravnega prirasta v Sloveniji je zaskrbljujoče. Po podatkih SURS je bilo v Sloveniji 1. januarja 2018 (zadnji objavljeni podatki) 577.544 družin, med katerimi je delež družin z otroki bil le 74 %. Družine z otroki imajo povprečno 1,56 otroka na družino.

Slovenska ljudska stranka gleda naprej in je na primanjkljaj ljudi v Sloveniji javno opozorila že leta 2017 z okroglo mizo Koliko nas manjka? Dala ji je za takratno stopnjo zavedanja velikosti primanjkljaja izzivalen podnaslov Ali vlada Republike Slovenije skriva načrte za priseljevanje več kot 10.000 tujcev na leto?. Leta 2018 je selitveni prirast tujcev znašal 17 169 oseb.

Zaradi premajhnega števila novorojenih od leta 1980 se bo stanje v prihodnjih letih in desetletjih slabšalo, smo ponovno opozorili 30. januarja 2020 na okrogli mizi Kadrovska vrzel v Sloveniji – Zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti?, ki sta jo skupaj organizirala stranka SLS in Inštitut dr. Antona Korošca. Iz vladnih dokumentov in gospodarskih načrtov, smo opozorili, takrat ni bilo videti, da bi se vlada zavedala, da so za delovanje gospodarstva potrebni ljudje.

Kot je že pred časom opozoril tudi dr. Drago Čepar manj otrok pomeni primanjkljaj bistrih glav in pridnih rok. Nujno je torej z ukrepi družinske politike in drugimi vzpodbudami ustvariti čim boljše pogoje, da se bodo družine lahko odločale za več otrok. Le na tak način bomo lahko zagotovili ne zgolj zadostno število bistrih glav in pridnih rok, temveč tudi obstoj naroda.

Preneseno iz strani www.sls.si