SLS ob mednarodnem dnevu študentov: Kakšna je prihodnost študentske generacije?

Na današnji dan, v spomin na nacistično okupacijo študentskih domov praške univerze in deportacijo več kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča leta 1939, obeležujemo mednarodni dan študentov. 

17. november je postal simbol študentov in njihovih prizadevanj za boljšo družbo.  V Sloveniji imamo generacijo študentov, ki je bolj solidarna in odgovorna, kot se morda zdi. To so pokazali tudi študentke in študenti medicine in zdravstvene nege, ki so se zaradi velikega pomanjkanja kadra na covidnih oddelkih prostovoljno vključili kot pomoč v bolnicah. 

Postavlja pa se vprašanje, ali bodo sedanje generacije študentov imele možnost svoje znanje in vrednote uporabiti v dobro svoje domovine ali bodo morale prihodnost iskati predvsem v tujini?! 

Ni odgovornost študentk in študentov, pač pa odgovornost odločevalcev, če premalo domišljeno oblikujejo politiko izobraževanja in tako dobimo veliko število izobraženih mladih, ki pa so pogosto praktično nezaposljivi. 

Po drugi strani pa imamo primer, da kljub velikemu primanjkljaju zdravstvenega kadra, ugledna ustanova Alma Mater Europaea, ki v manj razvitem Pomurju izobražuje stotine kadrov s področja zdravstvene nege in medicine, ne dobi od države nikakršne podpore. Mladi in njihovi starši morajo tako sami plačevati šolnine in to za deficitarne poklice, kot so trenutno v zdravstvu. 

Slovenska ljudska stranka bo reševanje teh problemov uvrstila v prednostni del programa za parlamentarne volitve.  

Preneseno iz strani www.sls.si