SLS ob svetovnem dnevu kmetic: Na kmeticah slonijo trije vogali naših kmetij

Ljubljana, 15. oktober 2021 – Ob svetovnem dnevu kmetic se SLS zahvaljuje vsem slovenskim kmeticam in kmečkim gospodinjam za njihovo zahtevno, predano in zelo pogosto spregledano delo. Kljub vseživljenjskim pogosto težkim preizkušnjam večina kmetic in kmečkih gospodinj na stara leta ostane brez zaslužene vsaj minimalne pokojnine, t.i. državne pokojnine, kakršno je Slovenija pred leti uvedla na pobudo SLS. Iz nerazumljivih razlogov je kasneje vlada to pokojnino ukinila, kar je prizadelo več tisoč slovenskih kmetic in kmečkih gospodinj. Zato SLS poziva vlado k ponovni uvedbi državne pokojnine.

V teh dneh smo priča številnim podražitvam in še več napovedim o visokih podražitvah energentov, hrane in drugih dobrin. Na marsikaj Slovenija nima vpliva, ko gre za podražitve, na marsikaj pa ima. Za SLS je nesprejemljivo, da se napovedujejo visoke podražitve številnih prehranskih izdelkov, obenem pa se prodajne cene za večino kmetijskih pridelkov za kmete ne spreminjajo ali pa se kljub visokim podražitvam repromateriala zgolj minimalno zvišajo, nekatere pa se celo znižujejo. V SLS obsojamo tako izkoriščanje stisk ljudi, na eni strani kmetov, na drugi strani potrošnikov, za višanje dobičkov in bogatenje posameznikov. 

Vir:AGnet

Ob svetovnem dnevu kmetic v SLS ponavljamo zahtevo Slovenske kmečke zveze pri SLS, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in številnih drugih kmečkih organizacij, naj vlada s ciljem povečanjem samooskrbe, zagotovitve polne prehranske varnosti, ohranitve mladih na kmetijah in s tem obdelanega in poseljenega podeželja, zagotovi dodatna sredstva za prilaganja kmetijstva novim okoljskim in tržnim razmeram. Brez bolj spoštljivega odnosa in poštenega plačila za delo slovenskih kmetov in kmetic in posledično povečane pridelave hrane se lahko zgodi, da bodo v primeru prve naslednje resne krize deset tisoči pri nas ostali lačni.     

Preneseno iz strani www.sls.si