SLS odločno obsoja provokacije, ki jih je mogoče razumeti kot madžarske in italijanske apetite po slovenskem ozemlju

Ljubljana, 7. junij 2019- V zadnjem obdobju smo priča objavam zemljevidov, v katerih je Prekmurje priključeno k Madžarski, Primorska pa k Italiji. Posebno zaskrbljujoče je, da se dvoumnih izjav poslužujejo tudi vplivni posamezniki, kot so dosedanji predsednik Evropskega parlamenta, Italijan Tajani in predstavniki kabineta madžarskega premierja Orbana.

V SLS smo odločno obsodil izjave Tajanija in preko našega evropskega poslanca in podpredsednika SLS Francija Bogoviča zahtevali opravičilo. Ob najnovejši provokaciji iz kabineta madžarskega premierja Orbana SLS poudarja, da smo Slovenci živeli v Prekmurju že mnogo prej, preden so na območje Panonske nižine prišli Madžari.

SLS tudi odločno zavrača kakršne koli poskuse spreminjanja veljavnih mednarodnih pogodb, saj bi to pomenilo veliko grožnjo miru in sožitju med državami in narodi. Prav tako zavračamo pritiske na slovensko narodno manjšino v Italiji preko pobude italijanskega poslanca Novellija za spremembo zaščitnega zakona Slovencev v Italiji.

SLS si prizadeva za graditev dobrososedskih odnosov med državami in narodi, še posebno z vsemi našimi sosednjimi državami in narodi. Tako kot doslej pa se bomo odločno zoperstavili kakršnim koli poskusom poseganja po slovenskem ozemlju in morju.

SLS ob tem poziva slovensko Vlado, da spremeni svoj premalo odgovoren odnos do slovenskega podeželja in še posebno do obmejnih območij, ki se prav zaradi neustrezne vladne politike marsikje praznijo in so razvojno zaostala ter so tako lahko pod dodatnimi pritiski nekaterih sosednih držav. Risanje italijanskih in madžarskih zemljevidov, na katerih sta Primorska in Prekmurje priključena Italiji in Madžarski, je res nož v srce Slovenije, kot je zapisal predsednik Vlade Marjan Šarec. Nož v srce Slovenije pa je tudi odnos Vlade pod vodstvom Marjana Šarca, ki dopušča obubožanje podeželja, kar v primeru Prekmurja vodi v odvisnost od madžarskega denarja za razvoj. Nož v srce Slovenije je dopuščanje stanja, ko se slovenski otroci v nekaterih prekmurskih občinah sploh ne morejo vpisati v slovenske šole in so se prisiljeni preseliti, če želijo obiskovati slovensko in ne dvojezično šolo; da se zaradi neustrezne vladne politike pomemben del slovenskega podeželja dobesedno spreminja v zverinjak, ko zveri koljejo domače živali in ustrahujejo ljudi ter jih dobesedno silijo k selitvi v mesta; nož v srce Slovenije je tudi dopuščanje, da nezakoniti migranti preko kriminalnih tihotapskih združb vzpostavljajo svoj sistem v Sloveniji, ogrožajo ljudi in njihovo premoženje ter zlorabljajo sredstva slovenskih davkoplačevalcev.

V SLS podpiramo odločne besede predsednika Vlade Marjana Šarca ob spornih madžarskih in italijanskih zemljevidih. Ob tem pa pričakujemo, da bo z vzvodi, ki jih ima Vlada, deloval v dobrobit celovitega in skladnega razvoja Slovenije, kar bo najboljša zaščita pred takimi ali drugačnimi pritiski iz sosednjih držav.

Preneseno iz strani www.sls.si