SLS odločno podpira družinske zdravnike

Ljubljana, 4. april 2019 – Družinski zdravniki so se v stiski zaradi preobremenjenosti obrnili preko družbenih omrežij tudi na svoje paciente in celotno javnost s prošnjo in pozivom, da se jih podpre v zahtevah za ureditev primarnega zdravstva. Opozorili so, da zaradi premajhnega števila družinskih zdravnikov in nepotrebnega administriranja v ordinacijah, ne morejo nameniti dovolj časa vsakemu pacientu.

Slovenska ljudska stranka v celoti podpira zahteve družinskih zdravnikov za ureditev primarnega zdravstva, saj gre za dejavnost, ki je izjemnega pomena v skrbi za zdravje in kakovost življenja slehernega od nas. Zato pričakujemo od Vlade RS, da poleg reševanja najbolj akutnih primerov, nemudoma pristopi k celostni ureditvi razmer v primarnem zdravstvu.

Preneseno iz strani www.sls.si