SLS odpira prostor civilni družbi na svoji listi za evropske volitve

Šenčur, 1. februar 2019 – GO SLS je obravnaval priprave stranke na evropske volitve. GO SLS je z odobravanjem sprejel predlog predsednika SLS Marjana Podobnika, da dobi na listi SLS za evropske volitve priložnost tudi civilna družba tako, da imenuje svojega kandidata iz študentskih, gasilskih, planinskih, skavtskih, taborniških, kmečkih, umetniških, upokojenskih in drugih vrst. Pogoj za njihovo sodelovanje na evropskih volitvah s SLS ni  včlanitev kandidata/tke v stranko SLS, ampak zgolj spoštljiv odnos do osnovnega programa, torej spoštovanje sočloveka, družine, dela, lastnine in domovine. Tako bo civilna družba imela realno možnost, da izvoli evropskega poslanca preko liste SLS. Na GO SLS so tudi nadaljevali z razpravo o sodelovanju in kandidatih iz vrst SLS, NLS in Zelenih Slovenije, končno odločitev o listi pa bo SLS predvidoma sprejela najkasneje do začetka marca.

Glavni odbor SLS je na današnji seji enotno podprl prizadevanja in zahteve slovenskih poštarjev za izboljšanje pogojev njihovega dela in za ohranitev poslovalnic Pošte Slovenije tudi v manjših in odročnih krajih, saj je to tudi nujen pogoj za ohranitev kakovosti življenja na slovenskem podeželju.

GO SLS je ob pojavu oporečnega mesa bolnih krav s Poljske ponovno izpostavil pomen spodbujanja pridelave in predelave lokalno pridelane slovenske hrane za trajno zagotovitev zadostnih količin kakovostne  in zdravstveno neoporečne hrane. To je  pomembno za prehransko varnost države, za zdravje prebivalstva pa tudi za občutek varnosti ljudi pri nakupih hrane. SLS pričakuje, da bo Vlada RS z resnostjo in odgovornostjo pristopila k podpori lokalno pridelane hrane, saj nadzora nad tovrstnimi uvozi oporečne hrane očitno ni možno zagotoviti v zadostni meri.

GO SLS je izrazil začudenje ob izjavi šolskega ministra Jerneja Pikala, da jih skrbi povečevanje vpisa v poklicne šole na račun vpisa v gimnazije, saj si je gospodarstvo dolga leta prizadevalo prav za to, torej za več mladih z ustrezno poklicno izobrazbo. Ob nujnosti številnih sprememb v šolski zakonodaji zato SLS poziva ministra Pikala, naj pred predlogom sprememb omogoči in izpelje široko javno razpravo.

GO SLS je odprl postopek za pripravo statutarnih in programskih sprememb za kongres, ki bo 13. aprila 2019 v Žalcu.

Člani GO SLS so se seznanili tudi s taborom SLS, ki bo v nedeljo, 12. maja 2019, na stadionu Matije Gubca v Krškem. V političnem delu pričakujejo prihod uglednih domačih in tujih gostov, v zabavnem delu pa bodo med drugim nastopili Čuki in Nuša Derenda.

Preneseno iz strani www.sls.si