SLS podpira interventni zakon za zmanjšanje števila zveri, ki ogrožajo slovensko podeželje

Ljubljana, 19. junij 2019 – Državni zbor RS bo jutri, v četrtek, 20. 6. 2019,  odločal o predlogu interventnega zakona o odvzemu 11 volkov in 200 medvedov iz narave, ki naj bi se izvedel do konca aprila 2020. Pobudo za takšno interventno rešitev je podal vidni član SLS, podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije, Roman Žveglič.

V preteklih letih, od kar s temi populacijami ne upravlja več lovska organizacija, se je porušilo ravnotežje v ekosistemu, saj se je tako populacija medveda kot populacija volka močno povečala. Zaradi tega se je močno povečala tudi škoda po zvereh, tako posredna kot neposredna. Poleg materialne škode, s katero se spopadajo kmetje, je predvsem zaskrbljujoče to, da je prebivalcem podeželja kršena osnovna človekova pravica do varnosti. Kršena jim je svoboda gibanja po lastnih zemljiščih in ovirano izvajanje dejavnosti, s katerimi se preživljajo.

Po zakonu o divjadi in lovstvu je divjad državna lastnina. Upravljanje populacij je zahtevna in odgovorna naloga, pri kateri naj bi sodelovali tudi prebivalci podeželja. To pravico jim dajejo evropske konvencije, vendar so izvzeti iz odločanja. Tako večino rešitev predlagajo birokrati, ki celotne problematike ne poznajo.

Predstavnike ljudstva v DZ RS pozivamo, da glasujejo v prid podeželju in varnosti ljudi, ki živijo na podeželju. Ministrstvo za okolje in prostor pa, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da najde trajnostno rešitev, ki bo temeljila na konsenzu vseh deležnikov, tudi predstavnikov podeželja in lovcev, o tem, kakšno je ugodno ohranitveno stanje, da v prihodnje ne bodo potrebni interventni zakoni, ki bi po nepotrebnem razburjali javnost.

»Kot je kmet dolžan poskrbeti za to, da njegove živali ne povzročajo škode sosedu, naj tudi država poskrbi, da njene živali ne bodo delale škode drugim. Populacijo medvedov in volkov je nujno potrebno uskladiti z zmogljivostjo naravnega okolja. Podpiranje ekstremnih naravovarstvenikov s strani političnih strank, ki si nabirajo politične točke na škodo ljudi s podeželja, je nesprejemljivo. Ponovna vzpostavitev naravnega ravnovesja je nujna, če želimo naše lepo podeželje trajno uporabljati tudi za pridelavo kakovostne in zdrave hrane za vso Slovenijo je poudaril predsednik SLS, Marjan Podobnik.

Preneseno iz strani www.sls.si