SLS podpira peticijo za ukinitev prisilnega RTV prispevka in željo ljudstva po bolj demokratičnem medijskem prostoru v Sloveniji

Ljubljana, 21. maj 2020 – Menjave v Nadzornem svetu RTV Slovenija in peticija za ukinitev prisilnega RTV prispevka po našem mnenju ne pomenijo napada na avtonomijo RTV Slovenija in niso sredstvo za podreditev le-te enoumju, temveč so sredstvo za demokratizacijo javnega medija. 1. alineja 4. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) določa, da RTV Slovenija na svojih programih zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji. Po našem mnenju in tudi mnenju mnogih uglednih posameznikov RTV Slovenija določbe iz te alineje ne izpolnjuje.

Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je včeraj na družbenih omrežjih menjave v Nadzornem svetu RTV Slovenija in peticijo za ukinitev prisilnega RTV prispevka označil za »desant na RTV«. Cilj teh »napadov« na »avtonomijo«, kot jih imenuje, naj bi bil popolna »politična podreditev RTV v enoumje«. Takšne izjave kažejo, da se poslanec Vatovec, tako kot večina opozicije, namenoma noče zavedati dejstev, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

Prvo izmed teh dejstev je, da enoumje na RTV Slovenija vlada sedaj in je posledica dolgoletnega političnega kadrovanja levih vlad, ki jim ni bilo v interesu, da bi skrbele za uravnoteženo zastopanost stališč tako v vodstvu kot v programu RTV Slovenija. Kako zelo enostranska je zastopanost stališč je postalo jasno v času nastopa sedanje Vlade RS, saj smo priča enostranskemu poročanju, blatenju posameznikov in celo širjenju lažnih novic, katerih tarča so člani Vlade RS in njeni podporniki.

Drugo dejstvo je, da so glede na enostranski družbenopolitični angažma zaposlenih, ki je v nasprotju z novinarsko etiko, spremembe v vodstvu RTV Slovenija moralno upravičene in nujno potrebne za demokratizacijo javnega medija. Spremenjeno vodstvo bo moralo izkoreniniti vsakršen politični aktivizem, kateremu smo priča, in zagotoviti uravnoteženost in pluralnost stališč ter zagotoviti poročanje, ki temelji na resničnih dejstvih in ni podvrženo političnemu propagandizmu.

Tretje dejstvo pa je, da v luči zgoraj navedenih razmer peticija za ukinitev prisilnega RTV prispevka izraža željo ljudstva po bolj demokratičnem medijskem prostoru v Sloveniji. Nastala je kot odgovor na dvojna merila in prevladujoče enoumje znotraj javnega medija, ki naj bi bil last vseh državljanov in ne orodje v službi neke politične struje. Vsebina peticije je popolnoma legitimna in predstavlja pomemben korak k pluralnejši in pravičnejši družbi. Sam institut peticije pa je sredstvo aktivnega državljanstva in neposredne demokracije.

Iz vsega naštetega izhaja, da ne gre za napad na RTV Slovenija in njeno podreditev domnevnemu totalitarizmu ali enoumju, temveč nasprotno: za osvobajanje RTV izpod totalitarnega enoumja. Poslanec Vatovec, ki se je vedno razglašal za demokratičnega, progresivnega in pluralno usmerjenega človeka, bi to moral sprevideti. Govoriti proti enoumju in ga hkrati podpirati ni izraz demokratičnosti, niti pravičnosti.

Preneseno iz strani www.sls.si