SLS podpira prizadevanja zdravniške stroke in civilnih iniciativ za ohranitev zdravja in okolja na območju srednje Soške doline

Ljubljana, 20. februar 2020 – SLS podpira prizadevanja zdravniške stroke in civilnih iniciativ za ohranitev zdravja in okolja na območju srednje Soške doline

Slovenska ljudska stranka tako na lokalni kot državni ravni podpira prizadevanja zdravniške stroke in civilnih iniciativ za ohranitev zdravja in okolja na območju srednje Soške doline. Svetniki SLS občine Kanal ob Soči so 13. februarja 2020 podprli obe zahtevi zdravniškega poziva v zvezi z izenačitvijo mejnih vrednosti sosežigalnic na raven, ki velja za sežigalnice, in za upoštevanje načela previdnosti pri umeščanju potencialnih onesnaževalcev v prostor. Prav tako so podprli sklep o reviziji vseh postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij Salonitu Anhovo.

Pozivamo vse deležnike današnje nujne seje Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, da z vso odgovornostjo in spoštovanjem prisluhnejo podatkom zdravniške stroke. Zdravniki in zobozdravniki so v mesecu dni zbrali skoraj 600 podpisov in sprejeli sklepe v korist zdravja nas vseh, ne kapitala.

Preneseno iz strani www.sls.si